Městská část Praha 22
Praha 22

Zpráva o došlých stížnostech a peticích za rok 2013

Všechna došlá podání za rok 2013 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízení příslušným odborům.

Na svém 75. zasedání dne 29. ledna 2014 byla RMČ Praha 22 seznámena se statistikou došlých stížností a petic občanů tak, jak byly přijaty a zaznamenány Odborem kanceláře úřadu ÚMČ Praha 22. Všechna došlá podání za rok 2013 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízení příslušným odborům. Celkem za rok 2013 došlo 10 podání. Petice nebyla podána žádná.

V roce 2013 bylo v řádném termínu vyřízeno všech 10 podání. Proti žádnému vyřízení stížnosti nebyl podán opravný prostředek k nadřízenému orgánu. Stížnosti se týkaly zejména postupu zaměstnanců při vyřizování jistých specifických záležitostí občanů a dále vyjadřovaly nesouhlas ve věci dodávky vody či opravy komunikace, kolaudace domu a podobně. Všechna podání byla zpracována v souladu s Organizačním řádem a Pravidly pro vyřizování stížností a petic podaných orgánům Městské části Praha 22.

Počet podání celkem
  10
Z toho - petic
    0
            - stížností
  10
Vyřízeno v termínu
  10
Nevyřízeno – stanovena lhůta pro vyřízení
    0
Nevyřízeno - odloženo
    0
Termín prodloužen (přechází do roku 2013)
    0
Počet podaných opravných prostředků
    0

 

Datum vložení: 24. 3. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 24. 3. 2014 0:00
Autor: Pavel Čornej