Městská část Praha 22
Praha 22

Zpráva o došlých stížnostech a peticích za rok 2014

Všechna došlá podání za rok 2014 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízení příslušným odborům.

Na svém 6. zasedání dne 21. ledna 2015 byla RMČ Praha 22 seznámena se statistikou došlých stížností a petic občanů tak, jak byly přijaty a zaznamenány Odborem kanceláře úřadu ÚMČ Praha 22 v roce 2014. Všechna došlá podání za rok 2014 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízení příslušným odborům. Celkem za rok 2014 došlo 5 podání, z nichž Peticí bylo jedno podání.

V roce 2014 bylo v řádném termínu vyřízeno všech 5 podání. Proti žádnému vyřízení stížnosti nebyl podán opravný prostředek k nadřízenému orgánu. Stížnosti se týkaly zejména postupu zaměstnanců při vyřizování jistých osobně citlivých záležitostí občanů a postupu při vyřizování jich se dotýkajících stavebních činností. Všechna podání byla zpracována v souladu s Organizačním řádem a Pravidly pro vyřizování stížností a petic podaných orgánům Městské části Praha 22.
 

Počet podání celkem

    5

Z toho - petic

    1

            - stížností

    4

Vyřízeno v termínu

    5

Nevyřízeno – stanovena lhůta pro vyřízení

    0

Nevyřízeno - odloženo

    0

Termín prodloužen (přechází do roku 2015)

    0

Počet podaných opravných prostředků

    0

               


 
                                                                                                                                               

Datum vložení: 26. 1. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 1. 2015 0:00
Autor: Pavel Čornej