Městská část Praha 22
Praha 22

Zpráva o došlých stížnostech a peticích za rok 2015

Všechna došlá podání za rok 2015 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízení příslušným odborům.

Na svém 30. zasedání dne 20. ledna 2016 byla RMČ Praha 22 seznámena se statistikou došlých stížností a petic občanů tak, jak byly přijaty a zaznamenány Odborem kanceláře úřadu ÚMČ Praha 22 v roce 2015.
   Všechna došlá podání za rok 2015 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízení příslušným odborům. Celkem za rok 2015 došla 4 podání, z nichž Peticí byla dvě podání. 

   V roce 2015 byla v řádném termínu vyřízena všechna 4 podání. Proti žádnému vyřízení stížnosti nebyl podán opravný prostředek k nadřízenému orgánu. Obě stížnosti se týkaly postupu zaměstnanců při vyřizování záležitostí stavebních činností občanů. Jedna petice se týkala nesouhlasu ve věci obytného souboru Ekocity, petici bylo vyhověno; druhá se týkala změn Územního plánu hl. m. Prahy č. 562 na využití ploch 1900/41 a 1900/47 k. ú. Uhříněves, petici vyhověno nebylo. Všechna podání byla zpracována v souladu s Organizačním řádem a Pravidly pro vyřizování stížností a petic podaných orgánům Městské části Praha 22.

 

Počet podání celkem

    4

Z toho - petic

    2

           - stížností

    2

Vyřízeno v termínu

    4

Nevyřízeno - stanovena lhůta pro vyřízení

    0

Nevyřízeno - odloženo

    0

Termín prodloužen (přechází do roku 2016)

    0

Počet podaných opravných prostředků

    0

 

                


 
 
                                                               


 

 

                                                                                                                             Pavel Čornej

Datum vložení: 25. 1. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 1. 2016 0:00
Autor: