Městská část Praha 22
Praha 22

Zpráva o došlých stížnostech a peticích za rok 2016

Všechna došlá podání za rok 2016 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízení příslušným odborům.

     Na svém 53. zasedání dne 11. ledna 2017 byla RMČ Praha 22 seznámena se statistikou došlých stížností a petic občanů tak, jak byly přijaty a zaznamenány Odborem kanceláře úřadu ÚMČ Praha 22 v roce 2016.

     Všechna došlá podání za rok 2016 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízení příslušným odborům. Celkem za rok 2016 došlo 6 podání, z nichž peticemi byla tři podání, stížnostmi také tři podání.

V roce 2016 byla vyřízena 4 podání. Stížnosti se týkaly nespokojenosti občanů s postupem zaměstnanců ÚMČ Praha 22 při vyřizování jejich záležitostí, přičemž žádná stížnost nebyla shledána důvodnou. Proti žádnému vyřízení stížnosti nebyl podán opravný prostředek k nadřízenému orgánu. Jedna stížnost svým termínem k vyřízení přešla do roku 2017. Podané petice se týkaly požadavku chodníku v Saturnově ulici, záměru zástavby území mezi Normou a Lidického ulicí, a nesouhlasu se zprůjezdněním ulice Fr. Diviše. Posledně uvedená přechází do roku 2017, kdy bude předložena na jednání ZMČ. Všechna podání byla zpracována v souladu s Organizačním řádem a Pravidly pro vyřizování stížností a petic podaných orgánům Městské části Praha 22.

 

Počet podání celkem

    6

Z toho - petic

    3

           - stížností

    3

Vyřízeno

    4

Přechází do roku 2017

    2 (1P + 1S)

Nevyřízeno - odloženo

    0

Počet podaných opravných prostředků

    0

 

               


 
 
                                                               

 

 

 

 

 

Datum vložení: 16. 1. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 16. 1. 2017 0:00
Autor: Pavel Čornej