Městská část Praha 22
Praha 22

Zpráva o došlých stížnostech a peticích za rok 2017

Všechna došlá podání za rok 2017 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízení příslušným odborům.

Na svém 75. zasedání dne 24. ledna 2018 byla RMČ Praha 22 seznámena se statistikou došlých stížností a petic občanů tak, jak byly přijaty a zaznamenány Odborem kanceláře úřadu ÚMČ Praha 22 v roce 2017.

  Všechna došlá podání za rok 2017 byla řádně zaevidována v písemné a elektronické podobě a předána k vyřízení příslušným odborům. Celkem za rok 2017 došlo 5 podání, z nichž Peticemi byla tři podání, Stížnostmi dvě podání.
V roce 2017 byla vyřízena 4 podání. Jedna projednaná Stížnost ze dvou se týkala nespokojenosti občanů s postupem zaměstnanců ÚMČ Praha 22 při vyřizování jejich záležitostí, přičemž stížnost nebyla shledána důvodnou. Proti vyřízení stížnosti nebyl podán opravný prostředek k nadřízenému orgánu. Druhá stížnost svým termínem k vyřízení přešla do roku 2018. Podané petice se týkaly požadavku na zajištění provozu v mateřských školkách v době letních prázdnin; požadavku proti výstavbě velkých bytových projektů a proti rozšiřování zastavitelnosti v MČ Praha 22; a požadavku na zateplení zastávky MHD „Rájecká“ v zimním období a klimatizací v letním období. Všechna podání byla zpracována v souladu s Organizačním řádem a Pravidly pro vyřizování stížností a petic podaných orgánům Městské části Praha 22.
 

Počet podání celkem

    5

Z toho - petic

    3

           - stížností

    2

Vyřízeno

    4

Přechází do roku 2017

    1 S

Nevyřízeno - odloženo

    0

Počet podaných opravných prostředků

    0

 

               


 
 
                                                                


 

 

 

Pavel Čornej

Datum vložení: 25. 1. 2018 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 1. 2018 0:00
Autor: