Městská část Praha 22
Praha 22

Pozvánka na prosincové setkání pracovních skupin

které se bude konat 18. prosince 2017 v DPS II

P   O   Z  V  Á  N   K  A

na společné setkání pracovních skupin „senioři a zdravotně postižení“ a
„rodina, děti, mládež“ v rámci komunitního plánování sociálních služeb


                     Dovolujeme si Vás pozvat na společné setkání pracovních skupin v rámci komunitního plánování, které se koná v pondělí  dne 18. 12. 2017  v 16.30 hodin v budově Domu s  pečovatelskou službou II v Klubu seniorů.

 

Program:
1. Úvod
2. Informace z MČ Praha 22, z MČ Praha Kolovraty, z MHMP
3. Plán akcí na rok 2018
4. Podněty členů pracovních skupin
5. Poděkování, diskuze, závěr

 


S pozdravem,
 


Eva Roupcová
koordinátor komunitního plánování sociálních služeb
telefon: 271 071 882
e-mail: eva.roupcova@praha22.cz

Datum vložení: 11. 12. 2017 17:02
Datum poslední aktualizace: 11. 12. 2017 17:07
Autor: Petra Vaňková