Městská část Praha 22
Praha 22

Třetím místem v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ jsme zkompletovali medailovou sbírku

Městská část Praha 22 zkompletovala umístění na stupních vítězů a po prvním a druhém místě z posledních let přidala letošní třetí příčku v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem za rok 2018. Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 převzali ocenění za skvělou práci v oblasti rovných příležitostí, sociální a prorodinné politiky vedoucí pracovníci úřadu.

Městská část Praha 22 zkompletovala umístění na stupních vítězů a po prvním a druhém místě z posledních let přidala letošní třetí příčku v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem za rok 2018. Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 převzali ocenění za skvělou práci v oblasti rovných příležitostí, sociální a prorodinné politiky vedoucí pracovníci úřadu.

 

Městská část Praha 22 obsadila ve 12. ročníku soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem druhé místo v kategorii větších obcí. Získala tak ocenění za skvělou práci v oblasti rovných příležitostí, sociální a prorodinné politiky a to jak chováním k vlastním zaměstnancům a zaměstnankyním, tak prací pro veřejnost.

 

Na půdě Ministerstva vnitra, které soutěž organizuje, si ve čtvrtek 29. listopadu 2018 převzali ocenění Roman Petr, který je pověřen výkonem vedoucího úřadu a vedoucí sociálních věcí a zdravotnictví Zdeňka Žaludová, která popsala příklady dobré praxe, které se v naší městské části podařilo realizovat.


Novinkou letošního ročníku bylo ocenění Osobnost soutěže, které si odnesla dlouholetá bývalá tajemnice našeho úřadu Olga Jandová.
Rozhovor s Olgou Jandovou přijela do "jejího" OIC, udělat Maggie Škabraha Dokupilová z Úřadu vlády. najdete ho ZDE.

 

Odborná porota hodnotila širokou škálu služeb z oblasti rovných příležitostí, sociální a prorodinné politiky, které úřad poskytuje občanům, ale i vlastním zaměstnancům a zaměstnankyním. A zdaleka nešlo pouze o problematiku rovnosti žen a mužů. Hodnotilo se velmi mnoho kritérií, např. podpora žen vracejících se z mateřské a rodičovské dovolené a to jak formou kurzů, tak možností pružné pracovní doby, částečných úvazků, firemních školek, dále péče o seniory, ale i rozšíření úředních hodin, aby naopak nebyli znevýhodněni pracující v standardní pracovní době. Sledovaly se i praktické věci – přizpůsobení veřejných prostor pro rodiče s dětmi a osoby špatně pohyblivé a v prezentacích vítězů přišla řeč i na důležitost podpory společenských aktivit v obci.

 

Soutěž organizuje Ministerstvo vnitra ve spolupráci se  Svazem měst a obcí ČR a organizacemi, které se zabývají oblastí genderu/rovných příležitostí, diverzity a age managementu. Cílem soutěže je hodnocení a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice.

 

Článek a fotogalerie MVČR o soutěži a předávání cen

 

Datum vložení: 7. 12. 2018 14:31
Datum poslední aktualizace: 20. 12. 2018 10:32
Autor: Petra Vaňková