Městská část Praha 22
Praha 22

Profil zadavatele = elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

Internetová adresa profilu zadavatele Městské části Praha 22:

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/mestska-cast-praha-22

 

rok 2013

Veřejná zakázka malého rozsahu - Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých stavebních prací

Datum: 3. 12. 2013

Zajištění úklidu obce, zimní údržby, jednoduchých stavebních prací, oprav a udržování městského mobiliáře a pomocných prací při akcích MČ 22.

Výzva k podání nabídky na v.z. malého rozsahu s názvem: Komplet 8 ks PC pro kancelářské využití

Datum: 18. 11. 2013

-

Veřejná zakázka malého rozsahu - Zpevnění cesty a břehu Vodice

Datum: 11. 10. 2013

-

Výzva k podání nabídky na v.z. malého rozsahu s názvem: Restaurování praporu pěveckého spolku Hlahol

Datum: 13. 9. 2013

-

Výzva k podání nabídky (v.z. malého rozsahu):Oprava výtluk na vozovce ulice Dopravní a ulice Lnářská

Datum: 11. 9. 2013

-

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Webový portál MČ Praha 22

Datum: 30. 8. 2013

-

Výzva k podání nabídky na v.z.malého rozsahu - Inovace zabezp. systému garáží Nové náměstí 1257

Datum: 8. 8. 2013

-

Veřejná zakázka malého rozsahu - Pokládka chodníku - 300 m2

Datum: 30. 7. 2013

-

Veřejná zakázka malého rozsahu - Zajištění úklidu obce, zimní údržby,...

Datum: 19. 6. 2013

-

Veřejná zakázka malého rozsahu - Sanace mokrých příček v bytě č.10 domu Přátelství čp.192, Uhříněves

Datum: 18. 6. 2013

-

Veřejná zakázka malého rozsahu - Dešťová kanalizace Sluneční – výběr zhotovitele

Datum: 7. 6. 2013

-

Veřejná zakázka malého rozsahu - Výběr dodavatele na vybavení nové přístavby školy

Datum: 31. 5. 2013

-

Veřejná zakázka malého rozsahu - Výměna baterií v UPS PDSP

Datum: 29. 5. 2013

-

Veřejná zakázka malého rozsahu - Výběr dodavatele na interaktivní tabule

Datum: 21. 5. 2013

-

Výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace pro akci: Výstavba MŠ Pitkovice

Datum: 3. 5. 2013

-

Veřejná zakázka - zpracování Průkazů energetické náročnosti budov v majetku Městské části Praha 22

Datum: 29. 4. 2013

-

Veřejná zakázka - Nákup visuté plošiny

Datum: 24. 4. 2013

-

Veřejná zakázka - Výkon činnosti TDI při provádění stavby: Dostavba pavilonu ZŠ Jandusů

Datum: 9. 4. 2013

-