Městská část Praha 22
Praha 22

Výběr zhotovitele na zpracování projektové dokumentace pro akci: Výstavba MŠ Pitkovice

-

Veškeré informace k veřejné zakázce malého rozsahu naleznete v přiložených souborech (formáty pdf a rtf):

1) Výzva (velikost souboru 3,1 MB)
2) Situační plánek k.ú. Pitkovice (velikost souboru 531 kB)
3) Čestné prohlášení - kvalifikační předpoklady (velikost souboru 54 kB)
4) Smlouva o dílo (velikost souboru 46 kB)
5) Objemová studie MŠ Pitkovice (velikost souboru 17,9 MB)
6) Čestné prohlášení - finanční způsobilost (velikost souboru 43 kB)

Datum vložení: 3. 5. 2013 0:00
Datum poslední aktualizace: 3. 5. 2013 0:00