Aktuální vydání

Uhříněveský zpravodaj 7-8/2019 (formát PDF, velikost souboru 3,41 MB)

Aktuální číslo - PDF ke stažení

Interaktivní mapa

Interaktivní mapa
MAPA PŘÍSTUPNOSTI

Bezbariérová mapa
GEOPORTÁL

Geoportál Praha

Datum a čas

Dnes je úterý, 16. 7. 2019, 4:46:20

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Svátek

Dnes je 16.7.2019

Svátek má Luboš

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Pojďte se vykoupat do řeky

Zítra má svátek Martina

Aktuální počasí

Počasí dnes:

16. 7. 2019

oblacnosde

Bude polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky. Denní teploty 20 až 24°C. Noční teploty 13 až 9°C.

Přehrát/Zastavit Další

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 22
DNES: 446
TÝDEN: 1983
CELKEM: 1536490

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Zastupitelstva MČ Praha 22 a do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Typ: Aktuality
Volby do Zastupitelstva městské části Praha 22 a do Zastupitelstva hlavního města Prahy se konají v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

 

 

Volby do Zastupitelstva městské části Praha 22 a do Zastupitelstva hlavního města Prahy se konají v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Volič

 

Voličem pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 22 a do Zastupitelstva hlavního města Prahy je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb na území MČ Praha 22 přihlášen k trvalému pobytu.

 

Ověření zapsání v seznamu voličů.

Stálý seznam voličů vede náš úřad pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Uhříněvsi, Pitkovicích a Hájku.

Každý volič si může v úředních hodinách na ÚMČ Praha 22 po prokázání totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem) u odboru občanskosprávního, přízemí, přepážky – evidence obyvatel ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů.  Úřad je povinen do 48 hodin případnou chybu v uvedených údajích v seznamu voličů doplnit nebo opravit, případně žadateli písemně sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.

 

Informování voličů

 

Voliči jsou o době a místě konání voleb informováni oznámením starosty městské části nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (20. září 2018). V oznámení jsou uvedeny adresy volebních místností a popis jednotlivých ulic včetně čísel popisných náležejících do volebních okrsků. V naší MČ je 8 volebních okrsků.

 

Volební místnost.

 

Ve volební místnosti jsou pro úpravu hlasovacích lístků určeny zvláštní prostory odděleně tak, aby byla zajištěna tajnost hlasování. Ve volební místnosti musí být na viditelném místě vyvěšen hlasovací lístek označený nápisem „vzor“ a prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb registračnímu úřadu.

 

Prokázání totožnosti a státního občanství

 

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Jde-li o cizince, prokáže po příchodu do volební místnosti okrskové volební komisi státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky průkazem o povolení k pobytu vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Po záznamu ve výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za chybějící nebo jinak označený hlasovací lístek jiný.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

 

Hlasovací lístek

 

V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden název obce (tj. MČ Praha 22 na hlasovacím lístku pro volby do zastupitelstva naší městské části a Hlavní město Praha na hlasovacím lístku pro volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy) a počet členů zastupitelstva, který má být zvolen. Hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy je označen na levém okraji svislým barevným pruhem.

Kandidáti každé volební strany jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v pořadí určeném volební stranou, a to v samostatných zarámovaných sloupcích umístěných vedle sebe; není-li to pro počet volebních stran možné, pokračují sloupce v následující řadě. Každý sloupec je nadepsán názvem a vylosovaným číslem volební strany. U každého kandidáta se uvede jeho jméno, příjmení, věk, povolání, část obce, ve které je kandidát přihlášen k trvalému pobytu a název politické strany nebo politického hnutí, jejímž je kandidát členem, popřípadě údaj o tom, že je bez politické příslušnosti. Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou. Hlasovací lístek je na konci textu opatřen otiskem razítka úřadu, který plní funkci registračního úřadu.

Hlasovací lístky pro volby do příslušného zastupitelstva mohou být vytištěny oboustranně.

 

Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb (2. října 2018). V případě, že dojde k poškození nebo ztrátě hlasovacího lístku, může volič ve volební místnosti požádat okrskovou volební komisi o jiný hlasovací lístek.

 

Úprava hlasovacího lístku

 

Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič může hlasovací lístek upravit jedním z uvedených způsobů:

 

• Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany nejvýše jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva, který má být volen. Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.

 

• Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno. Počet členů zastupitelstva, který má být zvolen, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku. Pokud by bylo označeno výše uvedeným způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

 

• Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech, kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva. Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný.

 

 

Počet volených členů Zastupitelstva MČ Praha 22 je  25 členů.

Počet volených členů Zastupitelstva hl.m.Prahy je  65 členů.

 

Upozornění:

Za platné označení kandidáta se považuje křížek v rámečku před jménem kandidáta.

Za platné označení volební strany se považuje křížek v rámečku před názvem volební strany.

Křížek může být z rohu do rohu (jako ve sportce“x“) i ze strany na stranu (jako plus  „+“). Nepřihlíží se však k žádným dalším značkám (kroužek, odškrtnutí apod.).

 

Způsob hlasování

 

Po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, kterou obdrží od okrskové volební komise. Hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 22 a hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy vloží volič do jedné úřední obálky.

 

 

Neplatnost hlasů nastává v těchto případech:

 

- volič označí křížkem na hlasovacím lístku více než jednu volební stranu

- volič označí křížkem na hlasovacím lístku více kandidátů, než kolik se volí do daného zastupitelstva

- volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta

- volič nevloží hlasovací lístek do úřední obálky

- volič hlasovací lístek přetrhne

- volič vloží do úřední obálky několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva

 

Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky.

 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si může vzít do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli však člena okrskové volební komise, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.

Hlasování do přenosné volební schránky

 

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů úřad městské části Praha 22 a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

 

Požadavky na přenosnou volební schránku lze nahlásit  již nyní a to u ÚMČ Praha 22, Nové náměstí 1250/10 Praha 10, – tel.: 271 071 850  nebo osobně, přízemí radnice, dveře č.008 -  Röslerová Irena, vedoucí občanskosprávního odboru nebo na tel. 271 071 851, 852 – matrika.

 

 

Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelskými úřady

 

Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelským nebo konzulárním úřadem České republiky (dále jen „zastupitelský úřad”) není při volbách do zastupitelstev obcí možné, neboť v důsledku svého zápisu do zvláštního seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem byl volič vyškrtnut ze stálého seznamu voličů vedeného úřadem MČ Praha 22. K tomu, aby byl volič opětovně zapsán ve stálém seznamu voličů, musí požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů příslušný zastupitelský úřad a o tomto vyškrtnutí předložit ÚMČ Praha 22, potvrzení, popř. toto potvrzení předložit v den voleb okrskové volební komisi.

 

Hlasování voličů - státních občanů jiných států

 

Právo volit do Zastupitelstva MČ Praha 22  a do Zastupitelstva hl.m Prahy, má podle § 4 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“), vedle státního občana České republiky i státní občan jiného státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a to za podmínky, že alespoň ve druhý den voleb (tj. 11. října 2014) dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v obci přihlášen k trvalému  nebo přechodnému pobytu.

 

V současné době se jedná pouze o občany členských států Evropské unie, neboť Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii (Sdělení č. 44/2004 Sb. m. s.) má zatím jako jediná charakter mezinárodní smlouvy, která splňuje náležitosti stanovené zákonem o volbách do zastupitelstev obcí. Občané členských států Evropské unie (Belgické království, Dánské království, Spolková republika Německo, Řecká republika, Španělské království, Francouzská republika, Irsko, Italská republika, Lucemburské velkovévodství, Nizozemské království, Rakouská republika, Portugalská republika, Finská republika, Švédské království, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská republika, Republika Malta, Polská republika, Republika Slovinsko, Slovenská republika, Bulharská republika, Rumunská republika a Chorvatská republika), kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, musí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Dodatek stálého seznamu voličů (dále jen „dodatek“) vede podle § 28 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí ÚMČ Praha 22 pro voliče - občany jiného státu, kteří mají v jeho územním obvodu trvalý pobyt.

 

Žádost o zápis do dodatku může volič - občan jiného státu - podat již nyní u ÚMČ Praha 22 a to až  do doby jeho uzavření, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb v 16,00 hodin, tj. do 3. října 2018 do 16,00 hodin. Žádost může být učiněna písemně (v tom případě musí být doručena obecnímu úřadu v termínu do 3. října 2018 do 16,00 hod.) nebo osobně u ÚMČ Praha 22, Nové náměstí 1250/10 Praha 10, -  Röslerová Irena, vedoucí občanskosprávního odboru přízemí radnice, dveře č.008. 

 

Pokud volič - občan jiného státu - o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí nemůže.

 

Z dodatku lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit.

 

 

Při volbách do zastupitelstev obcí nelze volit na voličský průkaz.

 

 


Vytvořeno: 3. 8. 2018
Poslední aktualizace: 3. 8. 2018 13:03
Autor: Petra Vaňková