Městská část Praha 22
Praha 22

Pietní akt k 75. výročí konce 2. světové války

V úterý 5. května 2020 se v 9 hodin u uhříněveského pomníku padlých uskutečnil pietní akt k 75. výročí konce 2. světové války.

V úterý 5. května 2020 se v 9 hodin u uhříněveského pomníku padlých uskutečnil pietní akt k 75. výročí konce 2. světové války. Bohužel vzhledem ke karanténním opatření musel být letošní pietní akt, i přes půlkulaté výročí, pouze komorního rázu.

Městskou část zastupovali starosta Vojtěch Zelenka,  radní pro kulturu a školství Radovan Koutský,  radní pro územní plán, životní prostředí a veřejný prostor Ondřej Lagner a tajemník ÚMČ Praha 22 Roman Petr.

Pietním aktem provázel kurátor Uhříněveského muzea a kronikář Michal Klich. V úvodu reprodukovaně zazněly česká, slovenská a evropská hymna. Pietním aktem provázel kurátor Uhříněveského muzea a kronikář Michal Klich, který přivítal přítomné a vysvětlil komornost letošní akce. Pak již za zvuků smutečního pochodu „Pax vobis – Pokoj Vám“ k pomníku položili věnec starosta a oba páni radní. Společný „ekumenický“ věnec katolíků a evangelíků položili nový uhříněveský římskokatolický duchovní správce P. Marian Brudny SVD a evangelický farář Jiří Ort. Věnec TJ SOKOL Uhříněves položila sestra Blanka Zajícová, za Občanský spolek Uhříněves členky Vlasta Čepičková a Dagmar Marková. Poté zazněl reprodukovaně žal „Hospodin jest můj pastýř“ v podání Eduarda Hakena a následovalo biblické čtení, které měl uhříněveský římskokatolický vikář P. Juraj Begany SVD. Modlitbu Páně Otče náš, pak přednesli všichni duchovní. Náboženskou část reprodukovaně zprostředkovala píseň „ Pie Jesu“ v podání Lucie Bílé.

V závěrečném slově průvodce aktem připomněl, že vzhledem k číslovce výročí ubývá pamětníků, a proto bychom ty zbývající měli poslouchat a jejich vzpomínky nasávat. Vzpomínky nasávat, uchovávat a předávat příštím generacím, aby oběti těch milionů nebyly nikdy zapomenuty.

Pietní akt zakončila reprodukovaná píseň „Už z hor zní zvon“ v podání Karla Gotta.

Datum vložení: 5. 5. 2020 12:00
Datum poslední aktualizace: 5. 5. 2020 14:12
Autor: