Městská část Praha 22
Praha 22

Výroční schůze 22/30 ZO SDČR Senioři Praha

Výroční schůze 22/30 ZO SDČR Senioři Praha

Předsedkyní Mgr. Miroslavou Růžičkovou byla výroční schůze dne 7. 2. 2015 zahájena a byli přivítáni hosté: předseda MV SDČR pan Miloslav Mrština, 1. místopředseda pan Bohuslav Kožíšek, místopředseda pan Oldřich Slavata a za Český svaz bojovníků za svobodu pan Holub. Za MČ byli přítomni pan zástupce starosty Ing. Jiří Pařízek, radní pro sociální oblast pan Bc.Michal Selinger, paní tajemnice Ing. Olga Jandová, z odboru sociálních věcí Mgr. Zdeňka Žaludová, koordinátorka komunitního plánování a klíčová pracovnice Pečovatelské služby paní Eva Roupcová, členka sociální komise paní Mgr. Kateřina Kaňoková. S připravovanými akcemi Základní organizace Senioři Praha 22 seznámila přítomné jednatelka ZO paní Drozenová, zprávu o hospodaření a revizní zprávu od vzniku organizace – tedy od 10/2014 přednesla přítomným paní Kunešová. Na schvalovací procesy, které proběhly v době konání výroční schůze dohlížela místopředsedkyně ZO paní Tunzerová. Vysoký počet přítomných nás překvapil, pan radní Selinger přislíbil pro příště prostor našeho Divadla U22. Atmosféra byla úžasná, sešlo se dle mého odhadu z celkového počtu včetně nově přijatých 97, nejméně 61 členů! To by děti z mateřské školy koukaly, kolik tu bylo babiček a dědečků, když některé svou babičku ani nemají a tak mě tam napadlo, pustit se znovu do jednání s mateřskou školkou a přivést naše seniory za dětmi do mateřské školky a třeba se připojit do akce Česko čte dětem a věřím, že podobné myšlenky šly hlavou i paní Mgr. Kaňokové. S novinkami ze sociální oblasti jsme zamířili na dávky vyplácené osobám zdravotně postiženým, konkrétně na výměnu průkazů ZTP a ZTP/P a v neposlední řadě na výměnu parkovacích karet. Tato výměna avizovaná občanům  Úřadem práce začne od 1. 4. 2015. Zazněla také nabídka pečovatelské služby, která je poskytována jako registrovaná služba nejen v domech s pečovatelskou službou, ale jako terénní služba v rámci celého správního obvodu Prahy 22.

 Naši milí senioři a seniorky, elán Vám rozhodně neschází a my z Radnice Vám z celého srdce přejeme, aby Vás neopouštěl a k tomu hodně a hodně zdraví.

Mgr. Zdeňka Žaludová

Datum vložení: 9. 2. 2015 9:07
Datum poslední aktualizace: 12. 9. 2016 10:34
Autor: Pavel Veverka