Městská část Praha 22
Praha 22

Pavel Baňka, Mezi intimním a veřejným

25. 9.–30. 11. První výstavou, po renovaci a nuceném jarním uzavření Muzea, bude série fotografií z cyklu Marginálie a Agrárie fotografa Pavla Baňky, které vznikaly průběžně během dvou desetiletí i v okolí Uhříněvsi.

Série fotografií z cyklu Marginálie, kterou vystavuje Pavel Baňka v galerii Uhříněveského muzea, vznikala průběžně během takřka dvou desetiletí (1986–2004). Zachycuje dobu historické proměny české společnosti, aniž by ukazovala její hlavní atributy. Místo toho se soustředí spíše na „okrajové“ jevy. Prostřednictvím fotografií pokradmu nahlížíme za ploty zahradních kolonií a do míst kdesi na periferii, abychom objevili nový svět plný hmotných pozůstatků lidové tvořivosti v podobě dočasných DIY staveb – skleníků ze zavařovacích lahví, zdobených altánků i nečekaných motivů, které v tomto prostředí pomohla stvořit sama příroda. Soubor Marginálií je jedinečným výtvarným svědectvím o době, kdy mnoho lidí bez možnosti cestovat do zahraničí budovalo uvnitř uzavřeného Československa své vlastní malé světy. Zahrádkářská kreativita však neskončila s komunistickou epochou. Dnes je motivována spíše únikem do ticha a k pěstitelské vášni, ale zcela jistě navazuje na dlouhou tradici.

Od Marginálií vede přímá linka k souboru tzv. Agrárií (2004–2007), který v podobném duchu zachycuje pole, jako místo, které kultivoval člověk a zdůrazňuje pomocí světla horizont jako nově objevenou krajinnou hranici vzniklou z lidské práce.

Místní návštěvníci možná mezi fotografiemi naleznou některá známá místa a motivy, neboť část z nich vznikala z okolí Benic, Kolovrat a Uhříněvsi.

 

Pavel Baňka - narozen 20. 3. 1941 v Praze. Vystudoval ČVUT (1958–1963), v letech 1964–66 členem české  beatnické skupiny spolu s Václavem Hrabětem, Inkou Machulkovou a Vlaďkou Čerepkovou. Vážně fotografovat začíná až koncem sedmdesátých let, kdy opouští své zaměstnání výzkumného pracovníka a začíná dráhu fotografa, výtvarníka – jako svobodné povolání. Zpočátku spolupracuje externě s časopisy Domov, Bydlení, ČS architekt atd, od počátku devadesátých let se věnuje výhradně volné tvorbě. Významné jsou především dlouhodobé pobyty v USA, kde působí několikrát jako hostující umělec na různých universitách a kde je také postupně reprezentován několika významnými galeriemi v Chicagu, San Franciscu, Los Angeles a v poslední době v New Yorku. V USA poprvé působí jako pedagog v oboru fotografie (hostující profesor na Ohio University v letech 1992-93). Od roku 1995 dodnes potom vede Atelier fotografie, Fakulty užitého umění a designu v Ústí nad Labem. V roce 1990 spoluzakládá Pražský dům fotografie a několik let působí jako předseda správní rady. V roce 2002 spoluzakládá časopis Fotograf a vede jej dodnes. V roce 2005 je jmenován na tři následující léta do pozice visiting Professor for European Photography, University of Derby, Derby, GB. V roce 2010 je do této funkce opětovně jmenován na další tři roky. V roce 2009 zakládá spolu s dalšími kolegy z okruhu časopisu FOTOGRAF novou iniciativu v oboru fotografie – FOTOGRAF studio (nyní “Fotograf gallery”), neziskové centrum pro fotografii a soudobé umění, orientované na výstavy fotografie – především mladé scény a vzdělání kulturní veřejnosti v oboru fotografie.  Žije a pracuje se svojí ženou Jindrou Vikovou v Praze-Benicích.

Vernisáž výstavy proběhne při zahájení kulturního festivalu s názvem CUKŘIK! v sobotu 25. září 2021 od 16:00 před Muzeem na Novém náměstí v Uhříněvsi, komentovaná prohlídka výstavy je plánována na 17:00 hodin.

Pořádá Městská část Praha 22
Koncepce výstavy: Pavel Baňka, Markéta Kinterová a Pavel Kappel

Datum vložení: 22. 9. 2021 17:16
Datum poslední aktualizace: 22. 9. 2021 17:21
Autor: Petra Vaňková