Městská část Praha 22
Praha 22

CUKŘIK!

Kdy: 25. 9. 2021 16:00 - 30. 10. 2021 21:00

Kde: Muzeum Uhříněves

plakát

Během pár podzimních týdnů přinese festival na Novém náměstí v Uhříněvsi pestrou směs kultury a sousedského setkávání. Od konce září do konce října se můžete těšit na výstavu v nově otevřené galerii, umělecké projekty v okolí, zábavu pro nejmenší, divadelní představení nebo posezení u dobré kávy.

Typ akce: ostatní (akce pro celou rodinu)

 

KOMPLETNÍ INFORMACE K PROBĚHLÉ AKCI

 

plakát

Od 25. září do konce října budou moct obyvatelé Prahy 22 i přespolní návštěvníci navštívit výtvarný, divadelní, hudební, sousedský, zkrátka kulturní a živý plácek před Muzeem v Uhříněvsi. Podzimní spolupráce Kreativní Prahy a Městské části Praha 22 vychází z přesvědčení, že Uhříněves má velký a ne plně využitý kulturní a komunitní potenciál. Proto se dva subjekty rozhodly spojit síly a tento potenciál vyzkoušet. Na Novém náměstí společně s místními aktivními občany vytváříme dočasný prostor pro setkávání a posilování různorodých vztahů i budování povědomí o samotné kulturní instituci Uhříněveského muzea, která dosud nemělao šanci se po proběhlé rekonstrukci předvést v plné kráse.

 

Podzim s festivalem CUKŘIK! na Novém náměstí. Na co se můžete těšit?

 

V umělecké části se můžete potkat hned se třemi umělci
•    Světoznámý fotograf Pavel Baňka žijící na Praze 22 sestavil pro výstavu v naší Galerii soubor fotografií, které srdcem souvisí s naší lokalitou. Výstavu můžete navštívit samostatně do konce listopadu nebo v rámci komentované prohlídky přímo s autorem.
•    Konceptuální umělec, architekt a stavitel Jan Fabián uvažuje o prostoru a o hmotách v prostoru – jak v abstraktní rovině, tak s ohledem na život v nich. Navrhuje a realizuje projekty na pomezí architektury a designu ve spojení s konkrétním místem a povahou zadání. Pro CUKŘIK! připravil venkovní instalaci na míru šité naší Ugriho vsi, ve které můžeme přemýšlet, zda je Uhříněves více vsí či městem a jestli máme tuto drobnou rozpolcenost rádi nebo nás dráždí. Instalace je na dvou místech – u Muzea a mezi školní jídelnou a radnicí.
•    Eva Jiřička je umělkyně, jejíž práce se zaměřuje na rozvoj komunit, propojování generací a vytváření a posilování vztahů skrze kulturu a výtvarné aktivity. Pro CUKŘIK! vytváří projekt, ve kterém propojí děti z obou základních škol a naše seniory. Během několika workshopů mezigenerační skupina vytvoří společné dílo. Necháme se překvapit.


Divadlo, hudba a mnoho dalšího
•    Hudební odpoledne i večery u kávy či vína
•    Čtení a literární večery přímo s autory
•    Slam poetry pro mladé i dospěláky – výstupy umělců, kteří se snaží zaujmout publikum básnickozpívaným přednesem
•    Divadelní představení pro rodiny s dětmi
•    Performativní večery s profesionálními improvizátory nabitými humorem
•    Workshopy a vzdělávací aktivity s umělci a autory přímo v místě
•    Možnost posezení s občerstvením v dočasně vytvořeném příjemném prostředí
•    Hudební odpoledne a večery u kávy nebo vína
•    Čtení a literární večery přímo s autory


Sportovní prvky pro nadšence do koloběžek nebo skateboardů
Každý den pozorujeme, jak kluci cestou z oběda zkoušejí triky na koloběžkách. Využívají obrubníky, schody, bezbariérové nájezdy, ale když chtějí něco lepšího, musí cestovat mimo Uhříněves. Chceme pro ně pořídit několik dočasných překážek, což není tak jednoduchý úkol, jak se na první pohled zdá. Snad se zadaří a prostor bez zaparkovaných aut si naplno užijí.

 

AKTUÁLNÍ PROGRAM

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE
 


Spolupráci s Prahou 22 v Kreativní Praze velice vítáme. Do našich projektů v rámci Prahy, jako jsou třeba Pražské židle a plácky,  můžeme díky spolupráci s Prahou 22 vnést prvky přece jen o něco více kulturní a komunitní. Rozmanitý a vstřícný veřejný prostor  přispívá ke zkvalitnění životní úrovně a je proto důležitou součástí našeho každodenního života. Festival CUKŘIK!, který s kolegy z Prahy 22 společně realizujeme na Novém náměstí v Uhříněvsi může být ukázkou toho, jak kultura a práce s místní komunitou mohou rychle změnit i do té doby málo atraktivní prostor," říká Petr Peřinka, ředitel Kreativní Prahy.

 

Rádi bychom vyzkoušeli, zda se může zadní část Nového náměstí stát fungujícím veřejným prostorem. V současné chvíli se jedná o plácek s parkovištěm, který je ale lemovaný institucemi, které jsou pro život obyvatel městské části společensky a kulturně významné – galerie, muzeum, knihovna, domov pro seniory, školní jídelna. Zkušebním a dočasným režimem bychom rádi zjistili, zda může místo v budoucnosti fungovat jako prostor pro setkávání a kvalitní trávení volného času,” popisuje záměr projektu Petra Vaňková, vedoucí Odboru kanceláře úřadu MČ Praha 22.

 

Hlavní důvody podzimní spolupráce Kreativní Prahy a Prahy 22

  • Probuzení zájmu místních obyvatel o prostor před Muzeem i o Muzeum samotné díky zajímavému kulturnímu programu, ve kterém si každý najde své.
  • Vytvoření kulturního a komunitního plácku, kde by místní mohli společně příjemně trávit volný čas, například při čekání na děti.
  • Sbírání dat a participace s veřejností ohledně témat, která se týkají místa, kde žijí.
  • Testování možností mezioborové spolupráce v hlavním městě (MHMP a jeho instituce, ÚMČ Praha 22).

 

O Kreativní Praze

Kreativní Praha je organizací hl. m. Prahy, jejímž hlavním cílem je koncepčně rozvíjet kulturu a podporovat kulturní a kreativní odvětví. Od r. 2015 do r. 2020 byla organizace součástí Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde se podílela na tvorbě Strategického plánu, kulturní politiky, nesčetném počtu analýz od tvorby metodiky mapování kultury (Prague Culture Map) až po koncepce ryze konkrétních území (Art District 7, Malostranské náměstí, ...). Od ledna 2021 se organizace stala samostatnou. Koncepční znalosti využívá pro práci na konkrétních kulturních projektech a v rozvoji Pražského kreativního centra. Kreativní Praha je součástí největší sítě kreativních center na světě European Creative Business network. Svou práci sdílí a provazuje se stejně smýšlejícími partnery (nejen) ze zahraničí. Kreativní Praha věří, že cesta k vysoké kvalitě života a šťastnému městu vede skrze kulturu a lidskou kreativitu.

 

Další informace

Adresa místa konání

Muzeum Uhříněves, , Praha

Časová náročnost

Doba trvání: 35,2 dní

Organizátor

Městská část Praha 22 a Kreativní Praha
Datum vložení: 9. 9. 2021 14:14
Datum poslední aktualizace: 28. 3. 2022 15:54