Městská část Praha 22
Praha 22

Noc kostelů

Kdy: 10. 6. 2022 17:00

Kde: kostely Uhříněves

logo

Motto Noci kostelů 2022 zní: Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.

Typ akce: církevní (církevní setkání), ostatní (Noc kostelů)


Uhříněves: Husova kaple
17:00−18:30 | Posezení u ohně na farní
zahradě s hrami pro děti.
19:00−20:30 | Koncert pěveckého sboru
Hafotet.
21:00−22:00 | Jonáš Zejfart: „Kam
směřovala pomoc
Ukrajině z Uhříněvsi“.
22:30 | Společné zpívání ze zpěvníku
Svítá.


Uhříněves: kostel Všech svatých
18:00 | Mše svatá.
19:00−22:00 | Možnost návštěvy věže
a Kaple Božího hrobu.
19:15−20:00 | Koncert ZUŠ Lyra.
20:15 | Přednáška o historii kostela.


Kolovraty: kostel sv. Ondřeje
18.00 – 19.00 | Koncert ZUŠ, prezentace
života farnosti.
18.10 – 19.30 | Hra pro děti.
19.00 – 19.30 | Prohlídka kostela.
19.30 – 20.00 Povídaní o ornátech,
symbolice.
20.00 – 20.30 | Prohlídka kostela.
20.30 – 21.00 | Modlitba Taize.


Dubeček: kostel sv. Petra
17:00 – 19:00 | Možnost individuální
prohlídky.

 

 

Letošní motto Noci kostelů je vybráno z biblické knihy Žalmů. Žalmy jsou náboženské písně starozákonního Izraele, které vyzpívávají chvály, prosby a díkůvzdání tak, jak vytryskly ze srdce autorů na základě jejich osobních zkušeností. Po staletí se stávaly, a stávají se i dnes, inspirací pro modlitbu v různých životních situacích.

Autor Žalmu 42 popisuje svoje soužení, které na něj doléhá: výčitky a zesměšnění jeho přátel, touha po Bohu, smutek a samota. V těchto chvílích se ptá: Bože, proč na mě zapomínáš? Proč je smutná má duše? …Někdy máme i my podobné otázky: PROČ?, kterými se obracíme na Boha.

Pisatel prožívá smutnou přítomnost v odloučenosti od Boha. Jeho duše “žízní” po Bohu. Jeho výkřiky se v žalmu postupně mění v modlitbu. Posilou je mu minulá radostná zkušenost s Bohem, mimo jiné s návštěvou bohoslužby v chrámu. Je to zkušenost i nás křesťanů, je to zážitek Boha, který je nám blízký, i když ho třeba necítíme. Bůh se s námi může setkat v kráse chrámu, v kráse bohoslužby, ale i v našich bolestných zkušenostech, slabostech a ranách. Úzkostný výkřik je pohybem k někomu druhému. Někdy je to začátek cesty od egoistického „Já“, cesty do vztahu k „ty“- k bližnímu, cesty do vztahu k „Ty“ - k Bohu.

Ať jste v radosti či smutku, ať zakoušíte krásu či ošklivost, přeji vám, ať nejen o letošní Noci kostelů nacházíte odpovědi na vaše otázky: PROČ? Ať nacházíte Boha, který je nám blízký. Jak řekl Origenes: „Hledání Boha ze strany člověka je zápas, který nikdy nekončí, protože je vždycky možný pokrok.“

Roman Kubín, římskokatolický kněz

Další informace

Adresa místa konání

kostely Uhříněves, , Praha, 10400

Organizátor

Římskokatolická a evangelická farnost
Datum vložení: 30. 5. 2022 17:20
Datum poslední aktualizace: 1. 6. 2022 10:45
Autor: Petra Vaňková