Městská část Praha 22
Praha 22

Nové cykloboxy na parkovišti P + R v ul. Fr. Diviše

Nové cykloboxy na parkovišti P + R v ul. Fr. Diviše

Na parkovišti P + R v ul. Františka Diviše (u podchodu k nádraží) je umístěno 20 ks cykloboxů pro bezpečné a kryté stání jízdních kol. Cykloboxy budou k dispozici od ledna 2024. Již nyní je ale možné si cyklobox zarezervovat.

Městská část bude uživatelům poskytovat cykloboxy formou dlouhodobého pronájmu (nejlépe na období minimálně 1 roku) a to za úplatu ve výši 150 Kč/měsíc s automatickým prodloužením doby užívání, pokud ani jedna ze smluvních stran smlouvu písemně nevypoví.
 
Boxy bude možné užívat i krátkodobě, např. na dobu jednoho měsíce, taktéž na základě smluvního vztahu za úplatu ve výši 400 Kč/měsíc.
 
Pod boxy je zpevněný povrch s pevným kotvením do podloží s pákovým uzamykacím systémem. Prostor jednoho boxu umožní umístění 2 jízdních kol a cyklistické vybavení. Cykloboxy jsou určeny primárně pro umístění jízdních kol a elektrokol, ale je možné je využití i pro koloběžky. Cykloboxy mohou po dohodě užívat i dvě osoby sdíleně. Osoby sdílející cyklobox budou součástí jednoho smluvního vztahu o užívání boxu.
 
Prostor parkoviště včetně prostoru pro cykloboxy bude monitorován po předání parkoviště do správy Technické správy komunikací a.s.
 
Zájemci o užívání boxu mohou posílat žádosti na odbor správy majetku MČ Praha 22 paní Haně Nozarové (hana.nozarova@praha22.cz nebo tel: 725 996 245). Třeba uvést jméno, příjmení a bydliště. V případě, že chcete box s někým sdílet, třeba poskytnout kontaktní údaje i na osobu sdílející. S vybranými žadateli bude uzavřena nájemní smlouva a uživatelům budou předány klíče od boxu.  Přihlášky budou vyřizovány průběžně v pořadí, v jakém byly doručeny a dle požadované délky nájmu. Upřednostňovány budou dlouhodobé pronájmy. V případě velkého zájmu městská část uvažuje o rozšíření této služby i na jiné lokality, např. nedaleko stěžejních zastávek MHD.

Datum vložení: 14. 12. 2023 22:48
Datum poslední aktualizace: 15. 12. 2023 8:49
Autor: MgA. Ivan Vágner