Městská část Praha 22
Praha 22

Oprava dálnice D1 ve směru na Brno

Oprava dálnice D1 - EXIT 2-12 směr Brno 1

Přípravná fáze začne o víkendu 6. - 7. 6., realizace v pondělí 15. 6. a potrvá do konce října 2020. Opravovat se bude zejména pravý jízdní pás (směr Brno) přibližně mezi EXIT 2 CHODOV a EXIT 12 MODLETICE.

AKTUALIZACE 10. 6. 2020

Ředitelství silnic a dálnic upozorňuje na obnovení prací na dálnici D1 u Prahy


Ředitelství silnic a dálnic obnovuje v pátek 12. června práce na opravě dálnice D1 v km 2,4 – 11,2 ve směru z Prahy. V rámci opravy dojde ke kompletní výměně povrchu vozovky, sanaci mostů, k opravě odvodnění, dílčím opravám podkladních vrstev, dopravního značení, protihlukových stěn a veřejného osvětlení. Rekonstrukcí projdou také obě odpočívky v Újezdu u Průhonic.


V pátek 12. června bude po ukončení odpolední dopravní špičky zahájena instalace dopravních
omezení. Během neděle 14. června bude následně převeden provoz a místem se bude projíždět v režimu 2+3 jízdní pruhy. Vlastní práce budou zahájeny v pondělí 15. června.
Práce byly rozděleny do několika navazujících etap, aby byla v maximální možné míře zachována plynulost provozu. S postupem stavebních prací se tedy bude dopravní opatření v místě měnit. Doprava bude vedena převážně v režimu 2+2+1 jízdní pruh (tzn. 3 pruhy v jednom směru, 2 pruhy v druhém). V rámci zachování bezpečnosti řidičů, našich pracovníků i pracovníků zhotovitele prosíme všechny, kteří budou místem projíždět, o vzájemnou ohleduplnost a dodržování stanovených rychlostí. K tomuto účelu bude také instalováno úsekové měření rychlosti.


Dopravní omezení na dálničních exitech:
- EXIT 8 na Dobřejovice a Čestlice bude uzavřen ve směru na Brno v termínu 15. 6. – 3. 7.
- EXIT 6 na Průhonice – sjezd a nájezd na dálnici D1 nebude možný v termínu 4. 7. – 19. 7.
- v srpnu bude na dva týdny uzavřen nájezd na dálnici D1 ze silnice II/101 od Říčan a Jesenice
ve směru na Brno a doprava bude vedena po vyznačených objízdných trasách
- na konci srpna zasáhnou práce EXIT 2 Šeberov a Opatov ve směru do Prahy, práce však budou prováděny po jízdních pruzích a tak již významně do plynulosti provozu nezasáhnou

 

Přehled prací v roce 2020:
- oprava vozovky v km 5,3 – 9,4 včetně větví exitu 6 vpravo
- oprava vozovky v km 9,4 – 9,7 v rozsahu odbočovacích pruhů
- oprava vozovky v km 11,2 – 12,0
- oprava odpočívky Újezd u Průhonic vlevo
- oprava vozovek větví exitu 2 vlevo
- oprava vozovek všech přejezdů středního dělícího pásu v km 2,8 – 9,5
- výměna stožárů veřejného osvětlení a kab. rozvodů ve středním dělícím pásu v km 1,8 – 2,8
- výměna kabelových rozvodů a stožárů veřejného osvětlení
- doplnění svodidel v krajnici levého jízdního pásu v km 0,5 – 0,7 a podél připojovacích a
odbočovacích pruhů exitu 2 vlevo


D1 Oprava dálnice D1 od km 2,350 do km 11,200 vpravo a odpočívek Újezd u Průhonic L+P
zhotovitel: EUROVIA CS
cena: 423 mil. Kč bez DPH
termín: 06/2020 – 10/2020 (pokračování oprav z roku 2019, celková délka je 210 dní)

 

tisková zpráva
Ředitelství silnic a dálnic ČR: Čerčanská 12, 140 00 Praha 4
10. června 2020
www.rsd.cz

 


 

Zhotovitel Eurovia CS plánuje dokončit v plném rozsahu opravu dálničního úseku D1 u Prahy, která byla započata v roce 2019. Samotná realizace oprav bude zahájena v pondělí 15. 6. 2020 s plánovaným ukončením koncem října téhož roku a opravovat se bude zejména pravý jízdní pás (směr Brno) od km 2,350 do  km 11,200, což představuje úsek přibližně mezi EXIT 2 CHODOV a EXIT 12 MODLETICE.

Přípravná fáze realizace opravy započne již o víkendu 6. 6. - 7. 6. 2020 přípravou dopravního značení potřebného k provedení dopravně inženýrského opatření (DIO) k nezbytně nutnému omezení dopravy v tomto exponovaném úseku dálniční sítě v ČR, kde intenzita provozu ve všední dny, podle posledního sčítání dopravy v roce 2016, dosahuje přes 85 tis. vozidel denně. Z hlediska Ředitelství silnic a dálnic ČR se jedná o nejnáročnější opravu v regionu Praha-střední Čechy.

O víkendu 12. 6. - 14. 6. 2020 započne stavba DIO a montáž dočasného svodidla v km 5,000 – 9,700, přičemž na tuto činnost již budou navazovat samotné stavební práce a další stavby DIO tak, jak budou stavební práce postupovat dle harmonogramu. Ten zohledňuje maximální plynulost silničního provozu a průchodnost daným místem a maximální bezpečnost v exponovaných úsecích pro řidiče i osoby pohybující se v pracovním prostoru stavby.

Pokud jde o samotné stavební práce, zbývá konkrétně dokončit opravu vozovky pravého jízdního pásu dálnice D1 v úseku km 5,285 – 9,405  ( Club Hotel Průhonice- Exit  10 PLZEŇ) včetně větví exitu 6 vpravo, částečně pak vozovku v úseku km 9,405 – 9,665 v rozsahu odbočovacích pruhů a doplněný úsek km 11,200 – 11,980. Dále pak opravu odpočívky Újezd u Průhonic vlevo, opravu vozovek větví exitu 2 vlevo, opravu vozovek všech přejezdů SDP od km 2,750 do km 9,520, výměnu stožárů veřejného osvětlení a kabelových rozvodů v SDP v km 1,750 – 2,750, výměnu kabelových rozvodů a stožárů VO a doplnění svodidel v krajnici levého jízdního pásu v km 0,470 – 0,650 a podél připojovacích a odbočovacích pruhů exitu 2 vlevo jen pro upřesnění, celková cena opravy kompletního úseku je 423 mil Kč bez DPH.

K největšímu omezení dopravy dojde v rámci rekonstrukce povrchu pravého jízdního pásu v již avizovaném úseku km 5,285 – 9,405  (Club Hotel Průhonice- Exit č. 10 PLZEŇ), kde bude po celou dobu realizace oprav, tedy minimálně do konce října 2020, probíhat rekonstrukce vždy poloviny jízdního pásu. Tento model byl zvolen kvůli možnosti vést dopravu v tomto úseku v režimu 1/ 2+2 (v praveném pásu dálnice bude veden směrem na Brno 1 jízdní pruh, v levém pásu dální 4 provizorní jízdní pruhy vždy 2 směre Praha + 2 směr Brno) s již a zmíněným záměrem maximální průchodnosti provozu v místě rekonstrukce.

V první etapě, tedy hned od počátku (cca. 12.6  2020), bude doprava v pravém jízdním pásu vedena v jeho současném levém jízdním pruhu, neboť se bude opravovat pravá část pásu. Je však třeba, aby řidiči pečlivě sledovali dopravní značení i aktuální situaci na místě, protože uspořádání se zde bude v jednotlivých etapách s postupem prací měnit. Je také třeba počítat s průběžným, byť časově omezeným, uzavíráním některých výjezdů z dálnice. Konkrétně se to bude týkat exitu č8 (ČESTLICE,DOBĚJOVICE) a exitu č.6 (PRŮHONICE).

Žádáme řidiče, aby respektovali dopravní značení, věnovali řízení maximální pozornost a byli k sobě navzájem i pracovníkům provádějícím rekonstrukci maximálně ohleduplní.

 

Mgr. Martin Buček

tým komunikace ŘSD

martin.bucek@rsd.cz  

Přílohy

ETAPY OPRAV

rsd-mapa-D1 km 2-11 P_etapa 3A.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 671,5 kB
Datum vložení: 5. 6. 2020 14:54
Datum poslední aktualizace: 15. 6. 2020 12:58
Autor: Petra Vaňková