Městská část Praha 22
Praha 22

Uzavírka komunikace Ke Křížkám v Dubči

mapa

Z důvodu umísťování inženýrských sítí pro hasičskou zbrojnici bude v termínu 31. 10.–30. 11. 2020 omezen provoz na komunikaci Ke Křížkám v Dubči.

Z důvodu umísťování inženýrských sítí pro hasičskou zbrojnici bude v termínu 31. 10.–30. 11. 2020 omezen provoz na komunikaci Ke Křížkám v Dubči.

 

Doprava na komunikaci Ke Křížkám bude částečně omezena.

Úsek před křižovatkou s ul. Ke korunce až po vjezd na parkoviště Správy služeb hl. m. Prahy bude zcela uzavřen.

Objízdná trasa bude vedena po komunikacích náměstí U lípy svobody, Ke kolodějskému zámku, K Dubči, K Běchovicům, Do panenek, Českobrodská.

 

V 1a. etapě (31. 10.- 8. 11. 2020) stavba umožní vjezd ve směru od centra pro vozidla IZS a SDH Dubeč do ulice Winklerova a do sousedního areálu na pozemcích 1005/31 a dalších, k.ú. Dubeč, Praha 10.

Příjezd do Winklerovy ulice pro rezidenty bude zajištěn na základě předběžného projednání mezi MČ Praha – Dubeč a SVJ Winklerova.

 

Ve 2. etapě (9. 11.-30. 11. 2020) bude příjezd do ulic Ke korunce a Winklerova možný pouze od Běchovic.

 

BUS MHD:

Uzavírkou je dotčena trasa linky PID 240 (Černý Most – Háje).

Linka bude vedena po odklonové trase ul. Ke kolodějskému zámku – K Dubči – K Běchovicům – Do panenek – Českobrodská vč. zastavování v pravidelných zastávkách ostatních linek PID (Dubeč, Kolodějská obora, Pod oborou, Běchovice).

Budou zrušeny zastávky Winklerova, Otakara Vrby, Hasičská.

Přílohy

dopravní situace

situace V křížkách.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 5,11 MB
Datum vložení: 26. 10. 2020 16:26
Datum poslední aktualizace: 26. 10. 2020 16:33
Autor: Petra Vaňková