Městská část Praha 22
Praha 22

Uzavírka Kutnohorská - Přátelství

celkova_mapa

Od 12. dubna do 15. srpna 2021 proběhne rekonstrukce komunikací Kutnohorská a Přátelství v úseku ulic Podleská – K Měcholupům. Po dobu stavebních prací bude veden provoz ve směru Praha – Říčany. Ve směru jízdy Říčany – Praha budou vyznačeny objízdné trasy.

Od 12. dubna do 15. srpna 2021 proběhne rekonstrukce komunikací Kutnohorská a Přátelství v úseku ulic Podleská – K Měcholupům z důvodu jejich rekonstrukce.

Oprava komunikace bude prováděna po polovinách. Po dobu stavebních prací bude po komunikaci veden provoz ve směru jízdy Praha – Říčany. Ve směru jízdy Říčany – Praha budou vyznačeny objízdné trasy. Nákladní doprava bude vedena po silnici II/101 na dálnici D 1.
Osobní vozidla budou vedena pro cíl „Centrum“ ulicemi Podleská, Novopetrovická, Výstavní,
Mírového hnutí, 5. května, pro cíl  „Štěrboholy“ a „Dolní Měcholupy“ vedeny po komunikacích Přátelství, Podleská, Františka Diviše, Novopetrovická, Hornoměcholupská, K Měcholupům a dále po své trase ulicí Kutnohorská.

Investor: TSK  a.s.
Zhotovitel: Skanska a.s.


Technická správa komunikací (TSK) začne od pondělí 12. dubna 2021 s rozsáhlou rekonstrukcí Kutnohorské ulice, a to v úseku začínající 250 m před ulicí Kardausova a končící okružní křižovatkou Přátelství x Podleská. Stavba je rozdělena do několika etap a měla by být dokončena nejdéle v lednu 2022.

mapa etap

Rekonstrukce komunikace je rozdělena na úseky (2. - 6.):

Úsek č. 2 (říjen – listopad 2021) – jedná se o frézování tloušťky 200 mm a následnou pokládku nových asfaltových vrstev.
Úsek č. 3 (září – říjen 2021) – jedná se o frézování tloušťky 100 mm a následnou pokládku nových asfaltových vrstev. Obrusná vrstva bude ze směsi se sníženou hlučností.
Úsek č. 4 (srpen – září 2021) – jedná se o frézování tloušťky 150 mm – 200 mm a následná pokládka nových asfaltových vrstev. Část vozovky bude ze směsi se sníženou hlučností.
Úsek č. 5 (srpen 2021) – jedná se o frézování tloušťky 120 mm a následnou pokládku nových asfaltových vrstev.
Úsek č. 6 (12. 4. – 15. 8. 2021) od ulice Podleská – po ulici K Měcholupům – jedná se o frézování tloušťky 150 mm a následnou pokládku nových asfaltových vrstev tloušťky 200 mm. Povrch bude zvýšen o 50 mm, kromě úseku 300 m s výměnou konstrukčních vrstev.

Součástí stavby je rekonstrukce autobusových zastávek Kutnohorská, Dolnoměcholupská, Dolní Měcholupy, Průmstav, Fruta, Na Vrchách, a to vždy v obou směrech (z centra a do centra). Dále dojde k úpravě obrub u chodníků, které budou vyměněny ze současných betonových za kvalitnější žulové a bude obnoveno dopravní značení.

 

Plánované dopravní omezení


Navržené opatření je stejné v obou etapách 6. úseku (12. dubna – 15. srpna 2021), kterým rekonstrukce začne. Kutnohorská ulice bude od 12. dubna 2021 ve směru do centra UZAVŘENA.


V první etapě rekonstrukce v řešeném 6. úseku ve směru do centra, bude provedena kompletní oprava povrchu komunikace v jízdním směru do centra města od okružní křižovatky Přátelství x Podleská, až po průsečnou křižovatku komunikací ul. Kutnohorská x K Měcholupům, Za Křížem.
Stavební práce budou v průběhu celé stavby prováděny při zachování jednosměrného jízdního pruhem podél staveniště. Prostor stavby bude oddělen svodidly tak, aby byla zachována dopravní obslužnost přilehlých areálů.
• Ve směru do centra města budou objízdné trasy pro osobní automobily s cílem „Štěrboholy“ a „Dolní Měcholupy“ vedeny po komunikacích Přátelství, Podleská, Františka Diviše, Novopetrovická, Hornoměcholupská, K Měcholupům a dále po své trase ulicí Kutnohorská.
• Objízdná trasa s cílem „centrum“ bude vedena po komunikacích Přátelství, Podleská, Františka Diviše, Novopetrovická, Výstavní, Mírového Hnutí, Türkova a dále po své trase ulicí 5. května.
• Nákladní automobilová doprava bude ve směru z centra vedena ulicí Přátelství po silnici I/2 a ve směru do centra ul. Černokostelecká též po silnici I/2 vedena do Říčan, kde bude dále trasována po komunikaci č. II/101 a dále vedena na dálnici D1.
• Ve stavbou dotčeném úseku ve směru do centra budou zrušeny autobusové zastávky Na Vrchách, Fruta a Průmstav. Ty budou nahrazeny na objízdných trasách dle příslušného dopravního opatření Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s.
• Dále bude upraveno světelné signalizační zařízení (SSZ) č. 0.092 Kutnohorská x K Měcholupům.
Ve druhé etapě rekonstrukce 6. úseku bude realizována oprava jízdního směru z centra ve stejném rozsahu jako v etapě první.

Přílohy

USEKY_rekonstrukce_Kutnohorska.pdf

USEKY_rekonstrukce_Kutnohorska.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,29 MB

OBJIZDNA_TRASA_rekonstrukce_Kutnohorska.pdf

OBJIZDNA_TRASA_rekonstrukce_Kutnohorska.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 305,52 kB
Datum vložení: 6. 4. 2021 9:34
Datum poslední aktualizace: 6. 4. 2021 10:40
Autor: Petra Vaňková