Městská část Praha 22
Praha 22

Metodický návod pro rodiče k současnému samostudiu dětí

ilustrativní obrázek

Eva Vaňkátová, metodička podpory vzdělávání pedagogů a učitelka ZŠ U Obory, napsala metodický návod určený rodičům i žákům k domácí výuce.

Eva Vaňkátová, metodička podpory vzdělávání pedagogů a učitelka ZŠ U Obory, napsala metodický návod určený rodičům i žákům k domácí výuce. Obsahuje hlavně doporučení, ale také povinnosti, které při současném distančním typu studia jsou.

 

Vážení rodiče, milí žáci i všichni ostatní, kdo se v současné době staráte o žáky,

 

dovolte, abychom vám touto formou přinesli několik informací a praktických doporučení ohledně současné situace spojené s uzavřením škol.

 

Tato situace je pro vás, vaše děti, ale i pro nás, vyučující, zcela nová. Učíme se tak všichni, jak domácí vzdělávání zvládat. A tak jako v mnohých případech začínají společností kolovat teorie o tom, jak na tom všem zase vydělali učitelé, kteří budou mít „zase“ několikatýdenní prázdniny navíc. Připravit žákům práci na doma, poté ji vyhodnocovat a klasifikovat je pro pedagogy mnohem náročnější, než se připravit na klasickou vyučovací hodinu a odučit ji. My vyučující do školy chodíme, máme zde spoustu jiné práce a navíc materiály připravujeme i z domova. Kromě jiného nám schází zpětná interakce od žáků, vůbec, chybí nám jejich přítomnost, protože věřte, že učíme rádi.

 

V první řadě je ale nutné děti uklidnit, informovat je přiměřeně jejich věku o pandemii koronaviru, vyhnout se panice, kriticky třídit informace z médií. Určitě dětem umožněte pobyt na čerstvém vzduchu (nejlepší prevence), někteří žáci se v úterý ve škole ptali, jestli v této situaci mohou ven na kolo. Smyslem domácího vzdělávání není děti zahltit prací do školy od rána do večera!

 

Několik informací o domácí výuce:
 1. Domácí výuka probíhá formou tzv. distančního vzdělávání (známého z vysokých škol). Žáci
  a učitelé jsou ve společném kontaktu přes výukové materiály, popř. spolu komunikují
  e-mailem.
 2. Domácí výuka nejsou domácí úkoly. Vypracování materiálů je povinné, materiály budou sloužit jako podklad pro klasifikaci, tzn. budou hodnoceny známkami.
 3. Po návratu do školy vyučující samozřejmě veškerou látku s dětmi zopakují, vysvětlí nejasnosti, umožní opravu klasifikace, apod.
 4. Základem domácí výuky je pravidelnost, pestrost a smysluplnost.
 5. Pro vás jako rodiče bude domácí výuka spojena hlavně s trpělivostí, ale vydržte, nebude to napořád

 

Doporučení pro rodiče a žáky na 1. stupni:
 • Snažte se o to, aby se děti doma učily pravidelně.
 • Buďte jim nápomocní při přípravě pracovních sešitů, učebnic, pomozte jim pochopit zadání, zkontrolujte s nimi jejich práci (ale nemusíte u nich sedět celou dobu).
 • Připravte dětem klidné pracovní prostředí – psací stůl a vhodná židle jsou samozřejmostí, puštěná televize či rádio, popř. počítač nejsou těmi nejvhodnějšími společníky.
 • Motivujte děti k samostatné práci a za jejich snahu je odměňte – mnohdy stačí pochvala, pohlazení, ale ani zmrzlinový pohár není na škodu.
 • Snažte se o maximální pestrost aktivit, děti by měly denně číst, něco spočítat, procvičovat psaní a na přeskáčku se věnovat ostatním činnostem (prvouka, vlastivěda, přírodověda…). Určitě dětem nemusíte denně dávat diktát a drilovat s nimi ostatní předměty.
 • Pokud nevíte, co dětem pomoci připravit, můžete se například držet školního rozvrhu.
 • Využijte společné aktivity ke vzdělávání, při procházce lesem si mohou děti opakovat jehličnaté a listnaté stromy, poznávat ptáky a ostatní zvěř, během procházky městem se můžete zaměřit na historické památky, apod., v rámci pracovních činností vám mohou pomoci s přípravou oběda či večeře a třeba najdete i čas na to, seznámit dítě s tím, jak se zachází třeba s vysavačem nebo se smetáčkem a lopatkou. Společně si zazpívejte, zahrajte si divadlo nebo nechte své dítě přemýšlet u nějaké společenské hry.
 • Dětem by mělo být umožněno dodržovat během výuky přestávky, pitný režim, měly by se nasvačit, proběhnout venku.
 • Domácí výuka by neměla zabrat více času, než je čas stanovený rozvrhem, stejně tak by se jednotlivým předmětům neměly děti věnovat více jak 45 minut denně.
 • Tolerujte dětem nedostatky a nekárejte je za chyby. Právě jimi se děti mohou ledacos naučit.
 • Pokud máte s dětmi v rámci pracovního dne naplánované jiné aktivity, vůbec nevadí, děti mohou výuku dohnat např. v odpoledních hodinách, o víkendu, ale určitě ne večer!
 • Snažte se si domácí výuku s dětmi co nejvíce užít, ne vždy to bude jednoduché, ale i vám, rodičům, jsou k dispozici vyučující na mailech.

 

Doporučení pro rodiče a žáky na 2. stupni:
 • Žák na druhém stupni by už měl být zcela samostatný. Dovede se sám orientovat v učebních materiálech, nicméně pokud bude potřebovat vaši pomoc či radu, buďte mu k dispozici. To ale neznamená, že zadanou práci za svého potomka budete dělat vy.
 • Každý den byste měli mít přehled o tom, co vaše dítě vypracovalo, čím se zabývalo, mělo by vám předložit výsledky své práce, ale jeho práci s ním určitě nemusíte kontrolovat (mohli byste také přijít o rozum ). To nechte na nás, vyučujících, my už jsme zvyklí.
 • Stejně jako u prvního stupně, i u starších žáků platí během domácího vyučování pravidelnost. Někteří žáci budou vypracovávat práci třeba z jednoho až dvou předmětů komplet v jeden den, někteří pojedou podle rozvrhu, jiní třeba nahodile. Nicméně vypracovat práci musí.
 • Nenechte své potomky zahálet tím, že vše budou dělat na poslední chvíli. Práce bude víc, dva dny před otevřením školy ji určitě nestihnou udělat všechnu.
 • Zejména deváťáci by v rámci domácího vyučování neměli zanedbávat přípravu na přijímací zkoušky. Dostupných materiálů je na internetu dostatek, odkazy najdete na stránkách školy.
 • Pro vás, rodiče, nebude lehkým úkolem dohnat své děti k dobrovolné práci, ale jistě to zvládnete. I u starších žáků platí dodržování přestávek, pitného režimu, svačin. Pokud bude pěkné počasí a děti budou chtít dopoledne místo výuky třeba na procházku či na kolo, umožněte jim to s tím, že si práci udělají později.
 • Stejně tak jako u prvostupňových žáků, můžete výuku rozšířit společnými aktivitami, procházkami. I druhostupňoví si mohou opakovat druhy dřevin, živočichů, mohou s vámi anebo sani něco doma uvařit a třeba se i zdokonalit v používání vysavače, kuchyňských pomocníků, mopu, apod. A když je necháte umýt okna, budete třeba mile překvapeni.
 • Prosíme jen, abyste měli své starší děti pod zvýšeným dohledem. Přeci jen volný čas nabízí
  i řadu rizik, ať už jde o konzumaci alkoholu, tabáku, anebo třeba časté návštěvy obchodních center či potulování se na neznámých místech.

 

Rodiče a žáci, přejeme vám při domácím vzdělávání hodně zdaru, trpělivosti, u starších žáků hlavně sebezodpovědnost. Jako vyučující jsme vám k dispozici na e-mailových adresách.

 

 

Za vyučující ZŠ U Obory

Eva Vaňkátová – učitelka 2. stupně, metodička podpory vzdělávání pedagogů

V Praze dne 12. března 2020

 

 

 

 

 

Přílohy

Dopis_na_stránky_MČ.pdf

Dopis_na_stránky_MČ.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 222,11 kB
Datum vložení: 12. 3. 2020 16:25
Datum poslední aktualizace: 12. 3. 2020 16:41
Autor: Petra Vaňková