Městská část Praha 22
Praha 22

5. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 22

Radnice MČ Praha 22

Starosta městské části Praha 22 svolává 5. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 22 ve středu dne 7. října 2020 od 18:00 hodin distanční formou přes aplikaci Webex

O Z N Á M E N Í

 starosta městské části Praha 22

S V O L Á V Á

v souladu s § 97 odst. 1 ve znění § 60 odst. 3
zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů

5. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 22

ve středu dne 7. října 2020

od 18:00 hodin v hodin distanční formou přes aplikaci Webex
(ze zasedání zastupitelstva je pořizován audiovizuální záznam)

 

Účast veřejnosti bude zajištěna v zasedací místnosti radnice ve 3. patře, kde mohou občané sledovat jednání zastupitelstva na promítacím plátně.

Občanům bude umožněna rozprava k materiálům či interpretace radních, a to prostřednictvím webkamery.

případě osobní účasti občanů musí být dodrženy dvě povinnosti: povinnost zakrytí úst a nosu rouškou či jiným způsobem a povinnost dodržovat vzájemné odstupy 2 m.

Vstup občanů bude zajištěn hlavním vchodem do budovy radnice, a to v době mezi 17:30-18 hodinou.

Občané, kteří se budou chtít osobně účastnit zasedání, se předem emailem ohlásí na emailu: monika.kubsova@praha22.cz, a to z toho důvodu, aby bylo možné v zasedací místnosti dodržet vzájemné odstupy 2 m.

Přesto, prosíme všechny občany o zvážení osobní účasti na zasedání vzhledem k současné krizové situaci.

Program:

  1. Zahájení
  2. Určení skrutátorů, volba návrhového výboru a ověřovatelů zápisu, schválení programu
  3. Směna částí pozemku parc. č. 168/1 a části pozemku parc. č. 168/175 o celkové výměře 76 m2 za části pozemku parc. č. 168/124 a část pozemku parc. č. 168/173 o celkové výměře 76 m2 vše v k. ú. Pitkovice
  4. Výkup garáže na pozemku parc. č. 1749/38 v k. ú. Uhříněves od pana Pavla Kořenka a paní Hany Kořenkové 
  5. Různé

 

                                                                       Vojtěch Zelenka
                                        starosta MČ Praha 22

 

Datum vložení: 29. 9. 2020 15:00
Datum poslední aktualizace: 29. 9. 2020 15:50
Autor: Daniel Malenovský