Městská část Praha 22
Praha 22

2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22

2. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 1

Ve středu 10. 4. 2024 proběhlo druhé letošní zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22 s necelými třemi desítkami bodů.

Nejdelší diskusi si vyžádal bod o schválení redukce plochy veřejné vybavenosti u zvažované územní změny v prostoru tzv. lokality Hliník. Třebaže projednávání předcházela možnost seznámit se s podklady v Uhříněveském muzeu a na veřejném projednávání v divadle U22, složitost problematiky zasahující do právní, stavební, urbanistické a ekologické odbornosti si vyžádala opakované vysvětlování složitých principů, podle kterých celý proces probíhá a které nejsou snadno pochopitelné.

Dalšími významnými body bylo schválení nového Jednacího řádu ZMČ, na jehož podobě byl konsensus napříč politickými subjekty, a nominace Ing. Jana Konopáska na post uvolněného radního. Nějakou dobu už totiž probíhají jednání o důležitých změnách v dopravní infrastruktuře, týkající se např. dostavby úseku 511 Pražského okruhu, Hostivařské spojky, Horácké stezky, obchvatu Pitkovic či přejezdu č. P5674. Všechny tyto infrastrukturní stavby vyžadují osobní účast člena vedení radnice na přípravných jednáních a následný přenos informací do MČ, což není schopen neuvolněný radní vzhledem ke svému omezenému času zajišťovat.

Z hlediska budoucnosti MČ pak bylo zásadním i schválení smluv o možnosti budoucího výkupu pozemků pro chystané uhříněveské gymnazium.

Celé jednání bude možné si brzy znovu projít jako vždy na videozáznamu.

Datum vložení: 11. 4. 2024 0:01
Datum poslední aktualizace: 11. 4. 2024 0:26
Autor: MgA. Ivan Vágner