Městská část Praha 22
Praha 22

Kontroly stavu bytových a nebytových jednotek ve správě MČ Praha 22

byty

Kontroly proběhnou v roce 2024 a v následujících letech. Termín bude doručen v písemném oznámení do poštovní nebo datové schránky.

Vážení nájemníci,

dovolujeme si Vás informovat, že městská část, prostřednictvím odboru správy majetku bude
v roce 2024 a následujících letech kontrolovat stav bytových a nebytových jednotek, které jsou ve svěřené správě MČ Praha 22, podle § 2219 zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v souladu s vaší nájemní smlouvou.

Prohlídka bude zahrnovat posouzení celkového stavu bytových a nebytových jednotek, včetně
zařizovacích  předmětů,  kontrolu  společných  prostor  domu  s ohledem  na  opotřebení  a  na
odkládání osobních předmětů. Prohlídka  je  součástí  opatření,  které  mají  za  cíl  umožnit  vlastníkovi  domu  posoudit  stav jednotek. Proto Vás žádám o vstřícnost a pochopení.
 
Termín kontrol bude stanoven v písemném oznámení, které bude doručeno do schránky nebo
datové schránky.  
 
V případě dotazů nás kontaktujete na vladimir.stibr@praha22.cz  
 
Děkujeme vám za pochopení a spolupráci.
 
Mgr. Vladimír Štíbr, LL.M.,  v.r.
vedoucí Odboru správy majetku
Telefon: 271 071 860
E-mail: vladimir.stibr@praha22.cz

Přílohy

oznameni kontroly - dopis

Oznámení - kontroly jednotek_2024.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 130,84 kB
Datum vložení: 24. 4. 2024 9:27
Datum poslední aktualizace: 24. 4. 2024 19:18
Autor: MgA. Ivan Vágner