Městská část Praha 22
Praha 22

Nový stavební zákon a digitalizace stavebního řízení

Digitalizace SÚ

Vážení občané,
od 1. 7. 2024 nabývá účinnosti nový stavební zákon (č. 283/2021 Sb.), který mění dosavadní podobu stavebního řízení, zejména v souvislosti se zavedením jeho digitalizace.

Vážení občané,

od 1. 7. 2024 nabývá účinnosti nový stavební zákon (č. 283/2021 Sb.), který mění dosavadní podobu stavebního řízení, zejména v souvislosti se zavedením jeho digitalizace.

Podání učiněná vůči stavebnímu úřadu žadatel/stavebník podává prostřednictvím Portálu stavebníka https://portal.stavebnisprava.gov.cz/  tj. v digitální podobě.

Dokumentace zpracovaná projektantem, tj. podepsána elektronickým autorizačním razítkem, se bude prostřednictvím portálu stavebníka vkládat do evidence elektronických dokumentací (§ 271 zákona 283/2021 Sb.), žádost o povolení záměru nebo o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu bude žadatel vkládat do evidence stavebních postupů (§ 270 zákona 283/2021 Sb.) více informací naleznete: https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/digitalizace-stavebniho-rizeni-v-cr/informacni-systemy/portal-stavebnika

Digitalizace se netýká žádostí, které stavebníci na stavební úřad podali do konce června 2024 (s výjimkou dodatečných povolení stavby podaných do 30.6.2024, která však nebyla do konce června 2024 oznámena účastníkům), doplnění žádostí podaných do 30. 6. 2024 a korespondence v řízeních zahájených do 30. 6. 2024.

Prosíme všechny účastníky stavebních řízení, zejména na počátku účinnosti nového stavebního zákona, o trpělivost.

Děkujeme za pochopení.

 

Ing. Eliška Barčáková,
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Datum vložení: 1. 7. 2024 8:58
Datum poslední aktualizace: 1. 7. 2024 10:01
Autor: Daniel Malenovský