Městská část Praha 22
Praha 22

Otevřený dopis starosty rodičům žáků ze ZŠ U Obory

Otevřený dopis starosty rodičům žáků ze ZŠ U Obory

Dopis je určen rodičům žáků, navštěvujícím nový pavilon v ZŠ U Obory.

Vážení rodiče,

tento dopis je určen těm z Vás, jejichž děti chodí od 1. září do nově postaveného pavilonu ZŠ U Obory. Rád bych Vás ubezpečil, že jejich bezpečnost, tak jako bezpečnost všech dětí v naší městské části, je pro nás prvořadá. Jsem si jist, že jim nic nehrozí a naopak jsou ušetřeni nemalých obtíží, které by nastaly, kdybychom objekt v ZŠ U Obory nestihli do konce léta otevřít.

Bohužel se kolem projektu strhla, zvláště na sociálních sítích, diskuse, která byla zneužita k předvolební politice. Proto jsem se rozhodl Vám napsat tento dopis a vysvětlit v něm pozadí, které je záměrně opomíjeno.

 

Nejprve musím znovu zdůraznit, že budova je stejně bezpečná jako jakákoli jiná školní budova v naší městské části, i když jsme nestihli před začátkem školního roku její kolaudaci. Udělali jsme ale vše pro to, abychom zajistili bezpečnost dětí i zaměstnanců. Proběhly všechny potřebné kontroly vybavení a budova a její zařízení jsou sledovány pečlivěji a častěji než ostatní objekty.

Můžete se samozřejmě oprávněně zeptat, proč jsme otevřeli budovu, která nemá kolaudační rozhodnutí. Bylo to těžké rozhodnutí, ale byli jsme postaveni před špatné a ještě horší řešení.

To špatné bylo nechat děti učit v pečlivě dodělané, ale nezkolaudované budově. To je to, co jsme nakonec učinili.

Mnohem horší řešení by ale bylo vozit každé ráno po sedmé hodině více než 100 dětí i s jejich učiteli po celé Praze, některé dokonce až na Kladno, kde jsou volné kapacity ve školách. Každé odpoledne bychom pak museli zajišťovat odvoz autobusy zpátky. Působilo by to velký problém všem rodičům, kteří potřebují dítě převzít jindy než ve stanové době (jdou s ním například k lékaři), nebylo by možné měnit učitele během výuky, některé předměty by proto nebyly odborně vyučované, děti by obtížně s sebou vezly všechny potřeby atd. Bez rizika by samozřejmě nebyl ani ranní dopravní provoz, do kterého bychom museli děti týdny posílat.

Dalším - podle nás horším - řešením by bylo nechat děti učit tzv. na střídačku. Čtyři třídy prvního stupně by se musely učit v ZŠ U Obory v odpoledních až večerních hodinách, kdy už dopolední vyučování skončilo. Protože nemůžete nechat prvostupňové děti samy doma, znamenalo by to pro zhruba 100 rodin, aby si brali neplánovaně dovolenou, zajišťovali si placené hlídání apod. Přenášet zodpovědnost a náklady na druhé je, a vždy bylo, ale pro mě absolutně nepřijatelné.

 

Proto jsem se nakonec rozhodl, že z těchto tří špatných řešení vybereme to, co je pro rodiny a děti nejméně zatěžující. Pro zmírnění jeho rizik pak uděláme maximum. Vím, že jsme bezpečnosti v objektu věnovali opravdu hodně pozornosti, stejně jako vybavení, které je plně funkční a nové.

Třeba ještě dodat, že to, co nás zdržuje či zdržovalo, jsou především zákonné čekací lhůty na vyjádření jednotlivých orgánů. Snažíme se na ně osobně apelovat, aby lhůty zkrátily a vždy mě ohromně potěší, kdykoli se setkám s úřední vstřícností. Vždy si přitom říkám, že lidé nejsou tak zlí a jsou ochotni si vzájemně pomáhat.

Musím ale bohužel upozornit i na to zlé. Narazili jsme totiž už na sociálních sítích na výzvy, aby někdo podal anonymní podnět - v podstatě udání - že se děti učí v nezkolaudovaném objektu. Tímto by se situace všech značně ztížila, protože pokud někdo takové udání podá, stavební úřad, ať chce nebo nechce, bude muset používání objektu zakázat a my to budeme muset akceptovat. V případě tohoto udání nám opravdu nezbyde než přejít ke druhé nebo třetí variantě, a tedy rozvážet každé ráno všechny děti do vzdálených škol nebo Vás vyzvat, abyste si přeorganizovali na několik týdnů svůj denní režim.

Nepíše se mi to dobře a pevně doufám, že taková nenávist v místních lidech není a nikdo se k podobné politické mstě nesníží. A naopak, že celý objekt stihneme kolaudovat v nejbližším možném termínu.

Děkuji Vám, že jste dočetli až sem, a za pochopení situace.

S pozdravem

Váš Tomáš Kaněra
starosta MČ Praha 22

 

A pokud vás zajímá, jak škola doopravdy vypadá, podívejte se na přiložené video.

Datum vložení: 15. 9. 2022 9:19
Datum poslední aktualizace: 15. 9. 2022 9:35
Autor: MgA. Ivan Vágner