Městská část Praha 22
Praha 22

Personální změny

Personální změny

RMČ Praha 22 na své poslední listopadové schůzi dne 30.11.2022 schválila nový organogram úřadu a některé personální změny.

Z radnice odchází několik úředníků do důchodu, někteří přešli na jinou pozici nebo přechází na jiný úřad. Změnila se též organizační struktura. Hlavní změny: Od 1. 12. 2022 byl jmenován vedoucím Odboru realizace staveb Ing. Petr Smolka. Dosavadní pověřený vedoucí, pan Jiří Rösler, přechází na jiné místo. Z Odboru výstavby odchází právnička, pověřená jeho vedením, Mgr. Pavla Vinklářová. Řízením nového Odboru dopravy, který byl vydělen z původního Odboru životního prostředí a dopravy, byla dočasně pověřena Ing. Alena Sehnalová a plnění vybraných úkolů tajemníka bylo dočasně svěřeno Štěpánu Zmátlovi. Výběrová řízení na tato místa budou postupně vyhlášena. Úřad má též novou právničku, která bude zařazena pod kancelář tajemníka. 
Datum vložení: 2. 12. 2022 18:00
Datum poslední aktualizace: 2. 12. 2022 18:08
Autor: MgA. Ivan Vágner