Městská část Praha 22
Praha 22

Postihly vás problémy s ukončením dodávek energií?

logo MOP

Může vám pomoci Úřad práce hl. města Prahy. V souvislosti s vysokými finančními výdaji připravil pro všechny poškozené nekolik mimořádných finančních pomocí.

V souvislosti s ukončením dodávek elektřiny a plynu od společnosti jako Bohemia Energy,  Kolibřík energie či Ray Energy, které dopadly na 20% domácností v celé České republice, hledá stát možnosti, jak pomoci.

Pro podporu občanů, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energii ocitli v nouzi, nabízí proto tyto nástroje:

  • Mimořádná okamžitá pomoc (MOP): Jedná se o jednorázovou dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi (viz přiložený leták). Podrobné informace lze nalézt také na Ministerstvu práce a sociálních věcí.
    • MOP – vyúčtování DPI: Tato pomoc směřuje zejména na domácnosti, které už přešly do standardního režimu, tj. už mají novou smlouvu na dodávku energií s novým, standardním dodavatelem (ne dodavatelem poslední instance = DPI). Při konečném vyúčtování u DPI jim byly vyměřeny nedoplatky a na tyto nedoplatky nyní nemají dost prostředků, případně by je úhrada dostala do stavu hmotné nouze.
    • MOP: Tato pomoc je určena pro osoby, které zaplatily vysoké zálohy a nezbývá jim dostatek prostředků na zajištění dalších základních potřeb (jako je nájem, zimní oblečení, atd.)
  • Příspěvek na bydlení: Touto dávkou stát přispívá na náklady na bydlení, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení. Dávka se vztahuje k nájemnímu a vlastnickému bydlení. Podrobné informace lze nalézt na stránkách Úřadu práce.

Otázky a podrobnější odpovědi naleznete též na stránkách Energetického regulačního úřadu.

 

PAMATUJTE!

Naprosto klíčové, pro zabránění nejhoršímu, je co nejrychleji směrovat domácnost na uzavření standardní smlouvy s dodavateli, tedy co nejrychleji ukončit přechodný režim dodávek energií od DPI!

Datum vložení: 22. 11. 2021 14:53
Datum poslední aktualizace: 4. 4. 2022 9:06
Autor: MgA. Ivan Vágner