Městská část Praha 22
Praha 22

Proběhlo 1. zasedání zastupitelstva MČ Praha 22

radnice

Svolané na základě písemné žádosti opozičních zastupitelů.

Opoziční zastupitelé požadovali v žádosti předložení studie a podkladů ke změně územního plánu, o nichž se jednalo na minulém prosincovém zastupitelstvu č. 5/2023. Vedení MČ Praha 22 na něm informovalo, že se dosud pracuje na jejich přípravě, nebudou proto před březnem 2024 hotové a tedy ani k dispozici. Jejich předložení přislíbilo na následujících řádných jednáních zastupitelstva. Pro lhůtu k předložení dokumentů do 30. června hlasovala v prosinci i plná polovina opozičních zastupitelů, kteří nyní dokumenty požadovali.

Opoziční zastupitelé dále požadovali revokaci kontribučních smluv s developery schválených na ZMČ 5/2023. Podle nich nebyla pravda, že všichni investoři už podali své projekty na místní stavební úřad, a unifikovanost kontribučních smluv podle nich vytváří "nejasnost a nesrovnalost v přístupu k těmto projektům". Vedení MČ proto doložilo data všech žádostí investorů na stavební úřad a informovalo, že unifikovanost smluv je součástí metodiky magistrátu HMP pro maximální transparentnost jednání s investory.

Na základě výše uvedeného nezískali opoziční zastupitelé potřebnou podporu pro navrhovaný program a jednání bylo ukončeno. Tomáš Kaněra, starosta MČ Praha 22, upozornil, že svolání zastupitelstva MČ vyžaduje značné časové i finanční prostředky při jeho přípravě a technickém zabezpečení a vyzval všechny zastupitele, aby brali ohled i na ekonomické zájmy MČ a napříště před jeho svoláním mimo plánované termíny maximálně využili nejprve možnost osobního projednání problematiky.

Datum vložení: 1. 2. 2024 21:26
Datum poslední aktualizace: 1. 2. 2024 23:49
Autor: MgA. Ivan Vágner