Městská část Praha 22
Praha 22

SETKÁNÍ MÍSTNÍCH AKTÉRŮ MAP II PRAHA 22

SETKÁNÍ MÍSTNÍCH AKTÉRŮ MAP II PRAHA 22 1

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP II) Praha 22 pořádal ve čtvrtek 23. června 2022 setkání místních aktérů Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání zaměřené na „Rovné příležitosti a rovný přístup ke vzdělávání v MČ Praha 22“

Setkání uzavřelo a shrnulo projekt MAP II, přestavilo výstupy a strategické dokumenty projektu a výhled, plán další spolupráci v navazujícím projektu MAP III. Druhá část setkání byla zaměřena na rovné příležitosti v základním a předškolním vzdělávání.

 

Proč téma „rovné příležitosti“? Jedná se o téma aktuální a jedná se o oblast, zastřešující širokou škálu aktivit a přístupu v rámci vzdělávání. Kvalitní škola sleduje pokroky v učení všech žáků a cíleně podporuje ty, kteří vyžadují speciální péči.

 

Jaká témata toto setkání otevřelo? Zde jsou klíčová slova: Respekt a rovný přístup, individuální podpora, otevřená komunikace, rovné příležitosti, budování komunity, spravedlnost, klima školy, vzájemné vztahy, kvalita podmínek a procesů vzdělávání, mapování stavu rovných příležitostí, networking a výměna zkušeností, silné stránky žáků, zvyšování kompetencí pedagogů i žáků, stop předsudkům a stereotypům.

 

Setkání bylo velmi příjemné a inspirativní. Ukázalo nám, že naše práce má smysl. Těšíme se na spolupráci se všemi aktivními aktéry MAP, která povede ke zvýšení kvality předškolního, školního a neformálního vzdělávání.

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008723

 

Kontaktní osoba: Pavlína Harantová, e-mail: pavlina.harantova@praha22.cz, tel.: +420 271 071 806

Logo

Datum vložení: 28. 6. 2022 18:16
Datum poslední aktualizace: 7. 7. 2022 14:19
Autor: MgA. Ivan Vágner