Městská část Praha 22
Praha 22

Setkání místních aktérů MAP Praha 22

Setkání místních aktérů MAP Praha 22

Ve čtvrtek 23. 6. 2022 proběhlo dlouho plánované setkání místních aktérů MAP Praha 22.

Kladli jsme si za cíl shrnout průběh realizace projektu MAP II, představit finální dokument MAP. Jako nosná témata jsme si stanovili oblast podpory škol v plánování a rovné příležitosti nejen ve vztahu k dětem a žákům, ale také pedagogickým pracovníkům, zaměstnavatelům. Věnovali jsme se příkladů z praxe tandemové spolupráce učitele s asistentem a přijímání žáků cizinců do základní školy. V závěru jsme se zaměřili na navazujícímu projekt MAP III, který, věříme, naše potřeby zformuje již do konkrétních akcí s jasným finančním a časovým rámcem do roku 2025. Těšíme se a děkujeme všem za dosavadní spolupráci.

Tým MAP II Praha 22

Přílohy

letak

info na fb web.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,76 MB
Datum vložení: 26. 6. 2022 15:19
Datum poslední aktualizace: 26. 6. 2022 15:23
Autor: MgA. Ivan Vágner