Městská část Praha 22
Praha 22

Starosta Kaněra: „Praha 22 schválila výdajově zdrženlivý, proinvestiční rozpočet. Po letech budeme opět hospodařit bez rozpočtového provizoria.“

Starosta Kaněra: „Praha 22 schválila výdajově zdrženlivý, proinvestiční rozpočet. Po letech budeme opět hospodařit bez rozpočtového provizoria.“ 1

ZMČ Praha 22 schválilo dne 20.12. rozpočet MČ pro rok 2022. MČ bude v průběhu roku hospodařit s více jak 400 miliony Kč a jeho investičními pilíři budou dvě potřebné školní investice: Polyfunkční dům Pitkovice s mateřskou školou a přístavba 4 tříd ZŠ U Obory.

Rozpočet byl sestaven jako výdajově zdrženlivý a maximálně realistický. Vychází z toho, čeho lze při očekávané nepříznivé ekonomické situaci v příštím roce reálně dosáhnout. Jeho páteří jsou stavební školní investice, jejichž nedostatek pociťují občané nejvíce. „Oproti minulosti, kdy se vydávaly miliony na bombastické architektonické studie, aniž se z nich cokoli realizovalo, jsme se zaměřili na menší, ale dostupné projekty a na seškrtání běžných výdajů. Naším cílem je začít opravdu stavět.“ vysvětluje rozhodně starosta MČ Praha 22 Tomáš Kaněra, který z pozice starosty předkládal rozpočet ke schválení vůbec poprvé.

Diskuse nad rozpočtem se účastnili téměř všichni

„Protože se nemůžeme v Zastupitelstvu opřít o stabilní většinu, snažili jsme se najít nad rozpočtem politickou shodu,“ pokračuje starosta T. Kaněra. „Rozeslali jsme proto podklady všem zastupitelům se značným předstihem a vyzvali je k diskuzi nad rozpočtem. Tím jsme získali prostor k 3 týdenní intenzivní diskusi, která nám umožnila sestavit rozpočet strategicky a s ohledem na společný politický konsensus všech, kterým není lhostejná budoucnost Prahy 22 a jejích více jak deseti tisíc občanů. Dostali jsme řadu dobrých připomínek a návrhů od zástupců ODS, HPP a TOP09 a většinu se snažili společně zapracovat. Jediní, kdo o dialog nestál a přípravné diskuze se neúčastnili, byli zástupci STAN.“

Pro vzdělání, koníčky i relaxaci

Radní pro ekonomiku a finance Štěpán Zmátlo (KDU-ČSL) nakonec obhajoval před zastupiteli historicky vůbec nejvíce investic, co se týká objemu vynaložených prostředků. A na které projekty se mohou občané těšit? Mezi hlavní patří:

·        Polyfunkční dům s mateřskou školkou v Pitkovicích (již ve výstavbě)

·        Přístavba v ZŠ Vachkova – vznik 4 nových tříd

·        Výstavba parkoviště u nádraží

·        Revitalizace předloni odbahněného Cukrovarského rybníka a přilehlého parku

·        Rekonstrukce rozsáhlých prostor v domě čp. 192 na Novém náměstí pro Dům dětí amládeže

·        Zahájení výstavby spolkového domu v Hájku

·        Zřízení nových cyklostezek

„Kromě připravených investic jsou v plánu ještě další investiční projekty, například ZŠ Romance či MŠ V Bytovkách. Neměli bychom však při jejich přípravě zahálet, a to kvůli inflaci a strmému růstu cen. Jsem rád, že zastupitelé při projednávání rozpočtu odložili stranické průkazky a rozpočet prošel v navržené podobě – jde o peníze nás všech a my bychom se k nim měli chovat podobně jako v rámci rodinného rozpočtu: nakládat s nimi nadmíru uvážlivě a hlavně hospodárně,“ říká radní Zmátlo.

Datum vložení: 4. 1. 2022 12:02
Datum poslední aktualizace: 4. 1. 2022 15:20
Autor: MgA. Veronika Blažková MBA