Městská část Praha 22
Praha 22

Výzva veřejnosti k nalezení autora nechtěných graffiti

Výzva veřejnosti k nalezení autora nechtěných graffiti

Údržba a opravy majetku MČ stojí nemalé finanční prostředky z veřejného rozpočtu. O to víc nás všechny mrzí, že z opravených lávek, staveb, zdí, domů, laviček a dalšího majetku se nikdo z nás nemůže dlouho radovat.

Vážení občané Uhříněvsi,

Městská část Praha 22, prostřednictvím odboru správy majetku MČ Praha 22, spravuje a pečuje o majetek svěřený městské části za veřejné peníze.

Údržba a opravy majetku MČ stojí nemalé finanční prostředky z veřejného rozpočtu. O to víc nás mrzí, že z opravených lávek, staveb, zdí, domů, laviček a dalšího majetku se můžeme a můžete radovat pouze chvíli.

V Uhříněvsi máme jednoho nebo dva umělce, který/kteří podle přísloví „Jméno hloupých, na všech sloupích“, se v průběhu posledních 6 měsíců dobrovolně rozhodli zkrášlovat různé části veřejného prostoru Uhříněvsi tagy nebo graffiti a poškozovat tak městský majetek.

Odbor správy majetku MČ Praha 22 by touto cestou rád oslovil všímavou veřejnost o pomoc k dohledání uhříněveského umělce, kterému budou odměnou čistící a jiné prostředky pro odstranění nebo zakrytí všech nechtěných děl.

Pokud při tomto výkonu umělec ukáže svou šikovnost, Odbor správy majetku MČ Praha 22 mu poskytne vyhrazený veřejný prostor, kde bude moci realizovat své dokonalé umění, které opravdu bude zkrášlovat prostor, nikoliv ničit cizí majetek.

Děkujeme za vaší spolupráci a věříme, že občanům městské části není poškozování městského majetku lhostejné.

Za odbor správy majetku MČ Praha 22

Mgr. Vladimír Štíbr, LL.M.
vedoucí odboru správy majetku
e-mail: vladimir.stibr@praha22.cz
tel.: +420 271 071 860
mobil: +420 722 994 107

Datum vložení: 6. 9. 2022 17:28
Datum poslední aktualizace: 6. 9. 2022 20:45
Autor: MgA. Ivan Vágner