Městská část Praha 22
Praha 22

Architektonická soutěž na novou základní školu v Uhříněvsi má vítěze

1. místo re:architekti

Vítězem architektonické soutěže na novou základní školu v Uhříněvsi se stali re:architekti. Na druhém místě se umístil projekt SOA architekti a třetí místo obsadil návrh PROJEKTIL ARCHITEKTI. Gratulujeme.

Porota vybírala ve 2. kole ze šesti návrhů architektonických ateliérů SOA architekti, s.r.o, Aoc architekti s.r.o. a Atelier M1 Architekti s.r.o., PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o., Atelier bod architekti s.r.o., re:architekti studio s.r.o., Marek Chalupa architekti s.r.o. Ti byli vybráni v 1. kole ze 36 portfolií.

 

NAPSALI O NÁS: Článek E15: Levnější provoz, estetická kvalita, širší využití. O návrhy škol soutěží architekti

 

Co bude následovat

Dalším krokem bude, dle podmínek soutěže, výzva k účasti v Zadávacím řízení zakázky v režimu JŘBU v ceně cca 32 mil. Kč., jejímž předmětem bude vypracování projektové dokumentace stavby včetně interiéru (dopracování soutěžního návrhu; dokumentace pro vydání společného povolení a pro provádění stavby). Projektové práce by měly trvat minimálně 12 měsíců. Nutné je také zajištění finančních prostředků na následnou zakázku v ceně 32 mil. Kč, ta není doposud rozpočtově krytá.

Veřejné představení soutěžních projektů připravujeme.

 

 

Předmět a cíl soutěže

Předmětem soutěže bylo najít nejvhodnější řešení nové základní školy pro Uhříněves.

MČ kladla důraz na nadčasové, inovativní a mnohostranně vyvážené pojetí nového školního areálu, který bude maximálně zohledňovat principy moderní výuky i efektivní využitelnost školních prostor mimo vyučování. Nová škola má být místem přátelským, bezpečným a dobře funkčním nejen pro své primární uživatele – děti a pedagogy – ale také pro další obyvatele městské části, jejíž veřejný prostor by její stavba měla promyšleně doplnit a významně zkvalitnit.

Celková kapacita školy (počet žáků): 810.

Cílem soutěže bylo pro Uhříněves najít partnera, který bude svým komplexním přístupem hledat cestu k lepšímu školnímu prostředí. Architektonické řešení školy má vytvořit podmínky pro progresivní vzdělávací zařízení, které obstojí i v budoucnosti. Kromě tradičních metod bude ve škole kladen důraz na inovativní metody výuky. S tím souvisí prolínání a otevřenost prostor, jejich případné propojení s exteriérem apod. Školní prostory by měly umožňovat větší variabilitu dle různých organizačních forem výuky, aktuálních potřeb školy a případně i dalších místních organizací.

Cílem také bylo získání přínosného návrhu školy, který spojí vysoké estetické hodnoty s chytrým provozním řešením a funkčními vlastnostmi v oblasti využití energií, a tedy i optimální ekonomickou náročností po celou dobu trvání životnosti objektu.

Datum vložení: 20. 7. 2021 12:33
Datum poslední aktualizace: 23. 7. 2021 14:29
Autor: Petra Vaňková