Městská část Praha 22
Praha 22

Polyfunkční dům Pitkovice

Polyfunkční dům Pitkovice 1

Rada schválila vypsání veřejné zakázky na zhotovitele. Souběžně s tendrem probíhat společné územní a stavební řízení. Předpokládaný termín vydání stavebního povolení je na přelomu srpna a září.

Rada MČ dne 8. 7. 2020 na svém zasedání schválila vypsání veřejné zakázky na zhotovitele Polyfunkčního domu v Pitkovicích. Souběžně s tendrem bude během letních měsíců probíhat také společné územní a stavební řízení. Předpokládaný termín vydání stavebního povolení je na přelomu srpna a září.

 

Stavba Polyfunkčního domu byla zadána metodou Design & Build (navrhni a postav), při které je zodpovědnost za zhotovení díla vč. možných víceprací převedena na zhotovitele. Cena, se kterou vítěz vyhraje, je tedy pevná a nepřekročitelná. Předpokládaná kolaudace první části objektu se třídami MŠ je v polovině srpna 2021. Další části budovy budou zkolaudovány do konce roku 2021.

 

MČ realizuje tento záměr v pasivním standardu. Budova bude např. využívat pro své vytápění nebo chlazení tepelná čerpadla. Díky tomu chce MČ projekt kofinancovat z dotačních programů OPŽP. Předpokládaná hodnota zakázky se pohybuje mezi 75 – 80 mil. Kč. Tyto náklady budou pokryty účelovou investiční dotací hl. města Prahy a již zmíněnou dotací OPŽP.

Datum vložení: 9. 7. 2020 11:09
Datum poslední aktualizace: 9. 7. 2020 11:16
Autor: Petra Vaňková