Městská část Praha 22
Praha 22

Revitalizace okolí vlakového nádraží. Můžete se zapojit

ilustrace

Na urbanistickou podobu nejdůležitějšího dopravního uzlu Pražské integrované dopravy v městské části Praha 22 a jeho bezprostřední okolí bude vypsána architektonická soutěž se zapojením veřejnosti. Prosíme, zapojte se při přípravě požadavků a podkladů.

Po náměstí Bratří Jandusů přichází na řadu další problematická část naší obce, další  architektonická soutěž na řešení urbanistické podoby důležitého dopravního uzlu a s tím související další prosba o pomoc veřejnosti při přípravě požadavků a podkladů pro tuto soutěž. Další participační projekt.

 

Máme šanci ovlivnit budoucí podobu důležitého veřejného prostoru. Využijme ji. Zapojení veřejnosti má dvě hlavní období - červen a září. Pomozte nám, prosím, popsat a pochopit zájmy a podněty všech zúčastněných skupin i jednotlivců.

  • DOTAZNÍK pro základní průzkum potřeb a přání v elektronické podobě
  • E-MAIL: participace@praha22.cz.
  • SETKÁNÍ V LOKALITĚ – s organizátory soutěže a zástupci městské části
    • Čtvrtek 10/6 v 15-19h  před nádražím
    • Úterý 15/6 v 15-19h  za podchodem z nádraží

Více informací: www.nadraziuhrineves.cz

 

Stručný popis projektu

Záměr počítá s kompletní revitalizací nejdůležitějšího dopravního uzlu Pražské integrované dopravy v městské části Praha 22 a jeho bezprostředního okolí. Ve vymezeném území se nachází železniční stanice Praha-Uhříněves (součást PID), dvě stanice autobusových linek a místo pro čekání autobusů.


V celém území je potřeba upravit smysl jeho využití a přizpůsobit ho značnému nárůstu dopravy v posledních dvou desetiletích i s ohledem na její další budoucí předpokládaný nárůst. Je potřeba zohlednit i dopravu v klidu – tj. rezidentní parkování, P+R a K+R, pěší vazby a cyklodopravu.


Území doposud nebylo předmětem žádné koncepční studie. MČ chce nyní revitalizaci přestupního terminálu řešit formou architektonické soutěže. Ve spolupráci se Správou železnic by studie měla nabídnout možné úpravy prostoru samotného nádraží. Studie by také měla sjednotit povrchy, doplnit novou a kultivovat stávající zeleň, doplnit městský mobiliář a zaměřit se i na bezpečnost v bezmotorové dopravě.

 

Aktuální seznam všech aktivit

Program na červen

Setkání v lokalitě – s organizátory soutěže a zástupci městské části

„Přijďte se dozvědět víc o připravované architektonické soutěži a zapojte se do plánování!“
Čtvrtek 10/6 v 15-19h  před nádražím
Úterý 15/6 v 15-19h  za podchodem z nádraží

Vycházka kolem Uhříněveského nádraží

Zveme vás na vycházku, během které se zaměříme na historii trati a Uhříněveského nádraží. Sobota 12/6 ve 14h, sraz Husovo náměstí – u kaple
Prosímte o rezervaci míst na: muzeum@praha22.cz

 

Datum vložení: 31. 5. 2021 15:17
Datum poslední aktualizace: 31. 5. 2021 16:20
Autor: Petra Vaňková