Městská část Praha 22
Praha 22

Péči pro děti rodičů v IZS zajišťuje ZŠ U Obory

ilustrativní obrázek

Primátor určil školy, které se postarají o děti zaměstnanců IZS. Za Prahu 22 je určenou školou ZŠ U Obory. Požadavky na umístění dětí, zasílá zaměstnavatel rodiče na magistrát.

Odbor školství pražského magistrátu se podílí na zajištění péče o děti pracovníků IZS po dobu uzavření základních škol.

Primátor hl. m. Prahy nařízením určil školy a školská zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci pracovníků bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a některých dalších klíčových profesí.

Za Prahu 22 je určenou školou ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630. Požadavky na umístění dětí, jejichž rodiče pracují v klíčových profesí zasílá zaměstnavatel (nikoliv rodič sám) na odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy. Děti do určených škol umisťuje odbor školství MHMP na základě komunikace se zaměstnavateli klíčových profesí. Po té následuje informace ke škole, jejímu zřizovateli a samotnému rodiči. Nakonec rodič přivádí své dítě do určené školy.

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/odbor_skolstvi_prazskeho_magistratu_se.html

 

AKTUALIZACE 20/10
Dobrý den,

upřesňuji informace odboru školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy ve věci umisťování dětí pracovníků vybraných profesí:

  • žádosti o umístění dětí došlé do 10 hodin pracovního dne – dítě bude zařazeno s datem nástupu až druhý následující pracovní den
    - příklad: dostaneme požadavek v pondělí, nástup do školy bude umožněn ve středu / nebo: dostaneme požadavek v pátek, nástup do školy bude umožněn v úterý

 

  • žádosti o umístění dětí podávají pouze oslovení zaměstnavatelé či zaměstnanci určení gesčními odbory magistrátu, nikoliv jednotliví zaměstnanci

 

  • školy pro umisťování dětí pracovníků vybraných profesí fungují i příští týden (mimo státní svátek 28. 10.), tedy navzdory podzimním prázdninám a odlišné organizaci školního roku

 

Kontakt pro zaměstnavatele zůstává stejný:

stanislav.sivaninec@praha.eu

236 00 59 27

Datum vložení: 16. 10. 2020 7:50
Datum poslední aktualizace: 20. 10. 2020 10:05
Autor: Petra Vaňková