Městská část Praha 22
Praha 22

Řekněte si o zaplacení školného, stravného či družiny

logo

Balíček okamžité pomoci Pražanům pomáhá rodičům se zaplacením školného, stravného nebo družin v našich MŠ, ZŠ a ŠJ. Žádat můžete i o finanční příspěvek z fondu solidarity na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí (ŠvP, lyžařský kurz apod.).

Kompletní informace včetně zodpovězení nejčastějších otázek najdete na: https://pomocprazanum.praha.eu

Prosíme, najděte si zde dotaz dříve, než zavoláte řediteli/ce své školy. Děkujeme.

O co můžete zažádat?

Požádat můžete jak o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, tak o finanční příspěvek z fondu solidarity na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí.

VŽDY ŽÁDÁTE U ŘEDITELE/ŘEDITELKY DANÉ INSTITUCE

 • Stravné zdarma pro žáky ZŠ - žádejte u ředitelky školní jídelny
 • Stravné zdarma pro děti v MŠ - momentálně nelze prominutí úplaty vyřídit, protože děti jsou přihlášeny ke stravování u externí firmy. Čekáme na metodický pokyn od Magistrátu hl. města Prahy, jakmile bude, informace aktualizujeme.
 • Školné zdarma - žádejte u ředitelky své mateřské školy
 • Družina zdarma - žádejte u ředitele/ky základní školy
 • Příspěvek z fondu solidarity finanční příspěvek na školní a mimoškolní aktivity sloužící rozvoji žáků - žádejte u ředitele/ky své mateřské nebo základní školy

Lze žádat prominutí více úplat najednou.

Kdo může žádat?

Ten, kdo splní oba následující body:

1) dítě má trvalé bydliště v Praze

2) splňujete alespoň jednu z těchto podmínek:

 •     čerpáte jeden nebo více z následujících příspěvků:
  •         příspěvek či doplatek na bydlení
  •         okamžitou dávku v hmotné nouzi
  •         přídavek na dítě
  •         dávky pěstounské péče
 •     čelíte exekuci nebo jste v insolvenci
 •     po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zbyde méně než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na den.

 

Kdy můžete žádat?

Balíček pomoci již odstartoval. Úplatu ale nelze prominout zpětně, platí od následujícího měsíce od schválení žádosti (nikoli od podání žádosti) a na schválení potřebujeme nějaký čas.

Postup:

1. Vyplňte žádost, že splňujete podmínky.
2. Podejte žádost o příspěvek řediteli/ce Vaší školy, školky či jídelny.
3. Ředitel/ka zkontroluje Vaši žádost a co nejdříve vás informuje o rozhodnutí.

 

 

Přílohy

Žádost o příspěvek z fondu solidarity

zadost_fond_solidarity.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 32,98 kB

Žádost o prominutí úplaty

zadost_uplaty.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 49,01 kB
Datum vložení: 21. 2. 2023 10:13
Datum poslední aktualizace: 26. 2. 2023 12:18
Autor: Petra Vaňková