Městská část Praha 22
Praha 22

Vyhlášení celorepublikového kola amatérské filmové soutěže Antifetfest aneb Jde to i jinak! 2022

AntiFETfest

Městská část Praha 12 ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 a Národní sítí Zdravých měst ČR vyhlašuje 4. ročník celorepublikového kola amatérské filmové soutěže Antifetfest aneb Jde to i jinak! 2022.

Organizátorem obvodních kol soutěže jsou municipality (obce, města, městské části statutárních měst, městské části hl.m. Prahy), které se přihlásí k pořádání obvodního kola republikové soutěže.

1. Časový harmonogram soutěže je od prosince 2021 do října 2022.

2. Přihlásit lze filmový snímek s námětem rizikového chování, např. drogovou závislostí, kriminalitou, šikanou, rasismem, záškoláctvím, gamblingem, domácím násilím atd.

3. Soutěž má dvě věkové kategorie: - Žáci II. stupně základních škol a studenti odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. - Studenti středních škol a odborných učilišť. Školy, školská zařízení nebo nízkoprahové kluby mohou do soutěže přihlásit jednotlivce nebo skupiny maximálně pěti tvůrců v uvedených dvou kategoriích.

4. Obvodní kola soutěže organizují obce, města či městské části statutárních měst, městské části hl. m. Prahy, které se k pořádání obvodních kol přihlásily v termínu do 15.2. 2022. Přihlášení se uskuteční formou stručného e-mailu s uvedením názvu obce a kontaktní osoby zaslaného na e-mailovou adresu: vasakova.marie@praha12.cz

5. Kontaktními osobami pro obvodní kola soutěže jsou styční pracovníci pořádajících obcí, měst, či městských částí, kteří přijímají filmové snímky zároveň s přihláškami do soutěže a posuzují, zda odevzdané práce splňují technické požadavky a pravidla soutěže. Porota obvodního kola v obou kategoriích vybere vítězné snímky a postoupí je do krajského kola. V případě, že do obvodního kola bude přihlášen pouze jeden snímek v dané kategorii, tento snímek automaticky postupuje do krajského kola. O organizátorovi krajského kola bude kontaktní osoba obvodního kola informována vyhlašovatelem do 15. 4. 2022.

6. Krajská kola soutěže organizují kraje, sdružení obcí (mikroregiony, MAS apod.), statutární města, obce či městské části, které se k pořádání soutěže přihlásí do 15.2.2022, jejichž výběr proběhne do 15. 4. 2022. Porota krajského kola v obou kategoriích vybere vítězné snímky a postoupí je do celorepublikového kola. Jestliže v rámci území kraje nebude pořádáno krajské kolo, bude výběr vítězného snímku v každé kategorii proveden porotou vyhlašovatele. V případě, že do krajského kola postoupí pouze jeden snímek v dané kategorii, tento snímek automaticky postupuje do celorepublikového kola.

7. Kontaktními osobami pro krajská kola soutěže jsou styční pracovníci vybraných spolupracujících územně samosprávných celků či jejich sdružení z území příslušného kraje, kteří přijímají vítězné snímky z obvodních kol. O organizátorovi celorepublikového kola bude kontaktní osoba krajského kola informována vyhlašovatelem do 15. 4. 2022. 2

8. Vyhlašovatel do 15.4. 2022 vybere z municipalit, které projeví zájem organizátora celorepublikového kola letošního ročníku a zároveň i organizátora celorepublikového kola pro následující ročník soutěže.

9. Organizátor celorepublikového kola ve spolupráci s vyhlašovatelem a Národní sítí Zdravých měst uspořádá v říjnu 2022 slavnostní promítání a vyhlášení výsledků soutěže.

10. V případě zájmu o zapojení zahraničních partnerských měst do soutěže je nezbytné kontaktovat vyhlašovatele ke stanovení dalšího postupu k účasti v soutěži.

11. Přihláška a další informace jsou k dispozici na www.antifetfest.cz.

12. Harmonogram: - Soutěžní snímky budou spolu s přihláškou přijímány do 8. dubna 2022 na místně příslušném úřadě obcí a měst. Obálku označte „Antifetfest 2022“. - Výběr vítězných snímků obvodních kol se uskuteční v dubnu 2022. - Výběr vítězných snímků krajských kol se uskuteční v červnu 2022. - Celorepublikové finále se bude konat v říjnu 2022. - V průběhu května 2022 se na adrese www.antifetfest.cz uskuteční internetové hlasování o Cenu diváka.

Technické parametry filmového snímku: - Délka snímku je nejvýše 10 minut (delší snímky budou vyřazeny). - Na začátku a na konci snímku musí být 3 vteřiny černého plátna („black screen“) - Ve snímku se musí objevit: Tento film byl natočen pro Antifetfest. www.antifetfest.cz (Způsob a místo zařazení zvolí autoři.) - Je-li snímek natočen v jiném než českém jazyce, je nutné opatřit jej českými titulky - Obrazový formát: 16:9 (preferované rozlišení: 720p a 1080p). - Kodek: H.264, MPEG-4, AVC (ne Apple ProRes). - Kontejner: .mp4, .mov - Audio: AC3 (stereo 2.0) - Bitrate max. 20 Mbps

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit snímky se záběry, které jsou v rozporu s platnou legislativou, navádějí k užívání drog, líčí kruté a nelidské jednání, rizikové chování zlehčují, omlouvají či schvalují. Snímky nesmí obsahovat záběry, které by podněcovaly k nenávisti z důvodu rasy, pohlaví, náboženství, národnosti nebo příslušnosti k určité skupině obyvatel, rovněž ty, které by bezdůvodně zobrazovaly osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost, a také ty, které by mohly vážně narušit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých tím, že obsahují pornografii a hrubé samoúčelné násilí.

O reklamacích, námitkách či nejasnostech rozhoduje s konečnou platností organizátor příslušného kola a současně si vyhlašovatel vyhrazuje právo soutěž zrušit bez udání důvodu.

Kontakty vyhlašovatele:

Marie Vašáková, Protidrogová koordinátorka, ÚMČ Praha 12, odbor sociálních věcí, Generála Šišky 6, 143 00 Praha 12 - Modřany, tel.: 602 666 027, email: vasakova.marie@praha12.cz

Bc. Angelina Tišakova, koordinátor Agendy MA 21, ÚMČ Praha 12, odbor komunikace s veřejností a médii, Generála Šišky 6, 143 00 Praha 12 - Modřany, tel.: 244 028 213, e-mail: tisakova.angelina@praha12.cz

Přílohy

AntiFETfest

2021-12-08-antifetfest2022-A4-bez spadavky.jpg
Typ souboru: JPG obrázek, Velikost: 1,62 MB

Status soutěže

Antifetfest - Status soutěže.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 747,42 kB

AntiFETfest vyhlášení 2022

Antifetfest vyhlášení 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 250,17 kB

Přihláška a podmínky doc

Prihlaska_a_podminky_AFF_2022_CR.doc
Typ souboru: DOC dokument, Velikost: 427,5 kB

Přihláška a podmínky pdf

Prihlaska_a_podminky_AFF_2022_CR.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 935,01 kB
Datum vložení: 6. 1. 2022 9:28
Datum poslední aktualizace: 27. 4. 2022 22:45
Autor: MgA. Veronika Blažková MBA