Městská část Praha 22
Praha 22

Informace pro voliče - Hygienická a protiepidemická opatření ve volebních místnostech

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021, budou s ohledem na stále trvající rizika šíření nemoci covid-19 doprovázeny zvýšenými hygienicko protiepidemickými opatřeními.

Informace pro voliče k průběhu voleb do Poslanecké sněmovny 2021

Hygienicko-protiepidemická opatření při hlasování ve volebních místnostech[1]

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021, budou s ohledem na stále trvající rizika šíření nemoci covid-19 doprovázeny zvýšenými hygienicko-protiepidemickými opatřeními.

Žádáme voliče, aby dodržovali následující základní pokyny:

  • nasaďte si respirátor (tato povinnost vyplývá z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
  • respirátor mějte nasazený po celou dobu s výjimkou okamžiku, kdy Vás okrsková volební komise vyzve k jeho sejmutí pro účely identifikace (poté si respirátor opět nasaďte)
  • využijte dezinfekční prostředky na ruce, které budou pro voliče připraveny
  • dodržujte vyznačené, nebo přiměřené rozestupy; v případě, kdy okrsková volební komise z důvodu velikosti volební místnosti požaduje vstup jednotlivě, dodržujte tento pokyn
  • okrskové volební komise budou pravidelně dezinfikovat či měnit psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku, přesto Vám doporučujeme využít pro úpravu hlasovacího lístku vlastní psací potřeby  
  • dodržujte pokyny okrskové volební komise


Hlasujete do přenosné volební schránky? Nasaďte si i v takovém případě respirátor a dbejte pokynů členů okrskové volební komise.

Buďte ohleduplní ke členům okrskových volebních komisí a k ostatním voličům.
Děkujeme!
 

[1]  Voliči, kteří budou v době voleb v izolaci nebo karanténě z důvodu onemocnění covid-19, nemohou volit ve volebních místnostech. Mohou však využít zvláštní způsoby hlasování.  

 

Datum vložení: 30. 9. 2021 14:45
Datum poslední aktualizace: 30. 9. 2021 14:52
Autor: Daniel Malenovský