Městská část Praha 22
Praha 22

Správce hřiště ZŠ U Obory

logo

Hledáme správce víceúčelového sportovního hřiště ZŠ U Obory v Uhříněvsi, které bude mít provozní dobu hlavně o víkendu a také ve všední dny v (pod)večer. Nutný čistý trestní rejstřík, věk starší 18 let, evidence na ÚP výhodou. Nástup možný ihned.

Pracovní náplň správce hřiště:

 • zajišťuje odemčení branky před začátkem provozní doby a její uzamčení po skončení provozní doby, zodpovídá za údržbu hřiště a provoz včetně evidence objednávek.
 • zajišťuje natažení pásky vymezující prostor pro pohyb veřejnosti před začátkem provozní doby a odstranění pásky po skočení provozní doby,
 • dbá na pořádek a dodržování provozního řádu,
 • ručí za pohyb osob pouze ve vyhrazeném prostoru hřiště a pouze v provozní době hřiště,
 • před začátkem provozní doby sundá plachtu z dětského pískoviště, po skončení provozní doby ji opět zajistí, zodpovídá za čistotu písku,
 • provádí pravidelnou kontrolu tělovýchovných zařízení, jejich technického stavu a zajišťuje ve spolupráci s provozovatelem jejich pravidelné kontroly a revize revizním technikem nejméně jednou ročně, průběžnou péči o herní prvky a mobiliář,
 • odpovídá za okamžité nahlášení závad,
 • vede evidenci o provozu víceúčelového sportovního hřiště, vede záznamy o běžné údržbě, vede přehled o vzniklých škodách a závadách a způsobu jejich odstranění,
 • provádí denní úklid plochy hřiště a okolí,
 • provádí čištění umělého povrchu v souladu s návodem zhotovitele dle potřeby, nejméně dvakrát ročně,
 • je povinen vlastnit osvědčení o platném certifikovaném kurzu první pomoci,
 • v případě úrazu vzniklého v areálu hřiště v době provozní doby, je povinen o tomto učinit zápis.

 

Předpokládaná pracovní doba
možno upravit dle možností žadatele, požadavku na velikost úvazku apod.

duben – říjen

měsíc

všední dny

soboty, neděle, svátky

duben

17.00 – 19.00

12.00 – 18.00

květen

17.00 – 19.00

12.00 – 19.00

červen

17.00 – 20.00

12.00 – 19.00

červenec

17.00 – 20.00

12.00 – 20.00

srpen

17.00 – 20.00

12.00 – 20.00

září

17.00 – 19.00

12.00 – 19.00

říjen

17.00 – 18.00

12.00 – 18.00

 
Kontakt:
Simona Lippertová
e-mail: simona.lippertova@praha22.cz
tel.: 271 071 825
Datum vložení: 11. 6. 2021 13:02
Datum poslední aktualizace: 11. 6. 2021 13:26
Autor: Petra Vaňková