Městská část Praha 22
Praha 22

Výběrové řízení - Referent/ka odboru kanceláře úřadu

CV

Sjednaný druh práce: činnost státní správy a samosprávy na úseku krizového řízení

Městská část Praha 22
Úřad MČ Praha 22, zastoupený tajemníkem,
vyhlašuje dne 14. 9. 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

Referent/ka odboru kanceláře úřadu
správní činnost: krizové řízení

Sjednaný druh práce: činnost státní správy a samosprávy na úseku krizového řízení

Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha 22 a správní obvod Praha 22
Platová třída: 9
pracovní poměr na dobu neurčitou
úvazek: zkrácený 0,5 s možností pružné pracovní doby

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona ač. 312/2002 Sb. o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • praxe v oboru vítána

Požadované vzdělání:

 • středoškolské, vysokoškolské

Požadovaný obor, zaměření:

 • policejní, právní, technické

Požadované znalosti:

 • znalosti a praktické zkušenosti v oblasti bezpečnosti,
 • dobrá orientace v právních předpisech na úseku krizového řízení
 • zkouška odborné způsobilosti výhodou
 • praxe ve státní správě výhodou

Další dovednosti, schopnosti:

 • znalost práce s PC
 • flexibilita, komunikační dovednosti
 • odpovědné rozhodování

Co nabízíme:

 • jistotu a stabilitu i v současné náročné době
 • 5 týdnů dovolené,
 • osobní příplatek,
 • sick days,
 • mimořádné odměny,
 • příspěvek na stravování,
 • penzijní připojištění

Přihláška podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů musí obsahovat: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonický kontakt nebo e-mail, datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů nutno přiložit: motivační dopis, strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, dále originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních občanů obdobný doklad), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 30. 9. 2022 na adresu:

Městská část Praha 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha – Uhříněves

Bližší informace:
tel.: 271 071 818
e-mail: petra.vankova@praha22.cz     


Výběrová komise posoudí na základě doručených přihlášek vhodného kandidáta. Jednání výběrové komise je neveřejné (§8 zákona č. 312/2002 Sb.) V případě nutnosti si výběrová komise pozve uchazeče k osobnímu jednání (§9 zákona č. 3122/2002 Sb.). Uchazeči budou písemně vyrozuměni o průběhu a výsledku výběrového řízení.

Zalepenou obálku označte: „Výběrové řízení – referent OKÚ“
 

Předpokládaný vznik pracovního poměru od října 2022 nebo dle dohody.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne: 14. 9. 2022                                        

Ing. Roman Petr, MPA.
tajemník Úřadu MČ Praha 22

 

Datum vložení: 14. 9. 2022 18:00
Datum poslední aktualizace: 14. 9. 2022 18:31
Autor: Daniel Malenovský