Městská část Praha 22
Praha 22

Výběrové řízení - referent/ka odboru občanskosprávního

CV

Výkon správní činnosti: agenda osobních dokladů (OP+CD), evidence obyvatel a Czech - point, platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 9. platová třída

 

Městská část Praha 22
Úřad MČ Praha 22, zastoupený tajemníkem,

vyhlašuje dne 16. 2. 2021 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Referent/ka odboru občanskosprávního

pro výkon správní činnosti:

agenda osobních dokladů (OP+CD), evidence obyvatel a Czech - point, platové zařazení dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., 9. platová třída (19 730 – 28 920,- Kč) dle délky praxe, úvazek 1,00

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

 Další požadavky:

 • minimálně vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • praxe ve státní správě výhodou

 Požadované znalosti:

 • dobrá znalost práce s PC
 • fyzická a psychická odolnost vůči stresu
 • bezpodmínečná ochota osobního kontaktu při práci s klienty (přepážkové pracoviště)
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku cestovních dokladů, evidence obyvatel a občanských průkazů vítána
 • schopnost spolupráce v kolektivu pracovníků

 Další dovednosti:

 • odpovědné rozhodování a samostatnost
 • umění zvládat krizové situace
 • flexibilita
 • komunikační a vyjadřovací schopnosti
 • ochota učit se novému
   

Přihláška podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů musí obsahovat: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

 K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů nutno přiložit: strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se budoucích činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních občanů obdobný doklad), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 3. 3. 2021 na adresu:
Úřad městské části Praha 22, Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114

Zalepenou obálku označte: „Výběrové řízení – referent OOS“

Kontakt:
Telefon 271 071 850
e-mail: irena.roslerova@praha22.cz

Předpokládaný vznik pracovního poměru od 15. 3. 2021 nebo dohodou.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.


V Praze dne: 16. 2. 2021                   

                                                                  Ing. Roman Petr, MPA
tajemník Úřadu MČ Praha 22

Datum vložení: 16. 2. 2021 20:21
Datum poslední aktualizace: 16. 2. 2021 20:29
Autor: Daniel Malenovský