Městská část Praha 22
Praha 22

Výběrové řízení - Referent/ka odboru výstavby - územní řízení

CV

správní činnost na úseku výstavby, místo výkonu práce MČ Praha 22


Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 22
zastoupená pověřeným tajemníkem Úřadu MČ P22
vyhlašuje dne 6. 9. 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent/referentka odboru výstavby – územní řízení

správní činnost na úseku výstavby, místo výkonu práce MČ Praha 22, platová třída 9 (při splnění všech požadovaných znalostí platová třída 10), dle započitatelné praxe 20.000,- až 31.000,- Kč.
 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalých pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Další požadavky:

požadované vzdělání:

 • středoškolské, vysokoškolské

požadovaný obor, zaměření:

 • stavební

požadované znalosti:

 • znalosti a praktické zkušenosti v oblasti územního řízení a stavebního řádu
 • dobrá orientace v právní agendě na úseku územního řízení a stavebního řádu
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního řízení a stavebního řádu výhodou, zkoušku možno dodělat po zapracování
 • praxe ve státní správě výhodou

další dovednosti, schopnosti:

 • znalost práce s PC
 • fyzická a psychická odolnost vůči stresu
 • bezpodmínečná ochota osobního kontaktu při práci s klienty
 • schopnost spolupráce v kolektivu pracovníků
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou

co nabízíme:

 • práci na plný pracovní úvazek,
 • jistotu a stabilitu i v současné náročné době,
 • 5 týdnů dovolené,
 • osobní příplatek,
 • sick days,
 • mimořádné odměny,
 • příspěvek na stravování,
 • penzijní připojištění,
 • Fokus passy

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:    jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčují bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 31. 10. 2022 na adresu:

Městská část Praha 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00  Praha - Uhříněves

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení - pozice referent odboru výstavby – územní řízení“

Kontakt:
telefon: 271 071 898
fax: 271 071 819
e-mail: pavla.vinklarova@praha22.cz


Předpokládaný vznik pracovního poměru dle dohody.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne: 6. 9. 2022

                                                                                                 Ing. Roman Petr, MPA
                                                                                        tajemník Úřadu MČ Praha 22

Datum vložení: 6. 9. 2022 15:02
Datum poslední aktualizace: 6. 9. 2022 15:08
Autor: Daniel Malenovský