Městská část Praha 22
Praha 22

Výběrové řízení - referent/referentka odboru výstavby – stavební řízení

CV

Správní činnost na úseku výstavby, místo výkonu práce MČ Praha 22, platová třída 10 (dle praxe a rozsahu činnosti platová třída 11), osobní příplatek 50%

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 22,
zastoupená panem Štěpánem Zmátlem,
vyhlašuje dne 14. 6. 2024 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent/referentka odboru výstavby – stavební řízení

správní činnost na úseku výstavby, místo výkonu práce MČ Praha 22, platová třída 10 (dle praxe a rozsahu činnosti platová třída 11), osobní příplatek 50%, což je 40.000 – 50.000,- Kč

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla min. 18 let věku
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalých pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

Další požadavky:

požadované vzdělání:

 • středoškolské, vysokoškolské

požadovaný obor, zaměření:

 • stavební nebo právní

požadované znalosti:

 • znalosti a praktické zkušenosti v oblasti územního řízení a stavebního řádu
 • dobrá orientace v právní agendě na úseku územního řízení a stavebního řádu
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního řízení a stavebního řádu výhodou, zkoušku možno dodělat po zapracování
 • praxe ve státní správě výhodou

další dovednosti, schopnosti:

 • znalost práce s PC
 • fyzická a psychická odolnost vůči stresu
 • bezpodmínečná ochota osobního kontaktu při práci s klienty
 • schopnost spolupráce v kolektivu pracovníků
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou

co nabízíme:

 • možnost práce na částečný úvazek
 • možnost získání služebního bytu
 • možnost částečného home office
 • náborový příspěvek 50 000 Kč
 • 5 týdnů dovolené,
 • osobní příplatek,
 • 5 dnů sick days
 • mimořádné odměny
 • příspěvek na stravování
 • penzijní připojištění

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:    jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčují bezúhonnost vydaný domovským státem - pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 31. 7. 2024 na adresu:

Městská část Praha 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00  Praha - Uhříněves

Obálku označte slovy: „Výběrové řízení - referent odboru výstavby – stavební řízení“

Kontakt:
telefon: 271 071 894
e-mail: eliska.barcakova@praha22.cz

Předpokládaný vznik pracovního poměru dle dohody.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

V Praze dne: 14. 6. 2024

 

                                                                                                   Štěpán Zmátlo,
pověřený výkonem funkce vedoucího ÚMČ P22

Datum vložení: 14. 6. 2024 13:06
Datum poslední aktualizace: 14. 6. 2024 13:10
Autor: Daniel Malenovský