Městská část Praha 22
Praha 22

Výběrové řízení - referent/referentka odboru životního prostředí a dopravy

CV

Pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení: u agend svěřených dle Statutu hl. m. Prahy při provozu na pozemních komunikací, provozu vozidel, nakládání s odpady a ochranou zvířat před týráním

 

Městská část Praha 22
Úřad MČ Praha 22, zastoupený tajemníkem,

vyhlašuje dne 6. 1. 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Referent/ka odboru životního prostředí a dopravy

pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení:
u agend svěřených dle Statutu hl. m. Prahy při provozu na pozemních komunikací, provozu vozidel, nakládání s odpady a ochranou zvířat před týráním, platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 10. platová třída (21 260 – 31 240,- Kč) dle délky praxe. Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou. Plný pracovní úvazek.

Místo výkonu práce: MČ Praha 22

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost

 Další požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti a prokázání odborné způsobilosti zkouškou
 • praxe ve státní správě výhodou

 Požadované znalosti:

 • dobrá znalost práce s PC
 • psychická odolnost vůči stresu
 • znalost zákonů potřebných pro výkon funkce
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti při přestupkovém řízení  

Další dovednosti:

 • komunikativnost, samostatnost, spolehlivost
 • schopnost jednat s účastníky řízení a dotčenými orgány
 • komunikační a vyjadřovací schopnosti
 • loajalita
 • ochota k dalšímu vzdělávání
 • řidičský průkaz sk. B a řízení motorového vozidla výhodou

Nabízíme:

 • 5 týdnů dovolené
 • Osobní příplatek po zkušební době
 • Sick days
 • Mimořádné odměny
 • Příspěvek na stravování
 • Penzijní připojištění
 • Flexi passy
 • Příjemné prostředí a kolektiv
   

Přihláška podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů musí obsahovat: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů nutno přiložit: strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se budoucích činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních občanů obdobný doklad), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 31. 1. 2022 na adresu:
Úřad městské části Praha 22
Nové náměstí 1250/10
104 00 Praha 114

Zalepenou obálku označte: „Výběrové řízení – referent OŽPD“

Kontakt:
Telefon 271 071 870
e-mail: jana.kucerova@praha22.cz

Předpokládaný vznik pracovního poměru od 1. 3. 2021 nebo dohodou.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
 

V Praze dne: 6. 1. 2022

                                                                  Ing. Roman Petr, MPA
tajemník Úřadu MČ Praha 22

Datum vložení: 6. 1. 2022 14:55
Datum poslední aktualizace: 6. 1. 2022 15:03
Autor: Daniel Malenovský