Městská část Praha 22
Praha 22

Výběrové řízení - Sociální pracovník odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Výběrové řízení - Sociální pracovník odboru sociálních věcí a zdravotnictví 1

Sociální pracovník a kurátor pro dospělé
Platová třída: 9 – 11 (dle dosaženého vzdělání), pracovní poměr na dobu neurčitou, plný úvazek (40 hodin týdně)

Městská část Praha 22
Úřad MČ Praha 22, zastoupený tajemníkem,
vyhlašuje dne 27. 7. 2022 výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

Sociální pracovník odboru sociálních věcí a zdravotnictví
správní činnost: výkon sociální práce
 

Sjednaný druh práce: sociální pracovník a kurátor pro dospělé

Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha 22 a správní obvod Praha 22
Platová třída: 9 – 11 (dle dosaženého vzdělání)
pracovní poměr na dobu neurčitou, plný úvazek (40 hodin týdně)

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona ač. 312/2002 Sb. o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • praxe v oboru vítána

Požadované vzdělání: striktně dle zákona 108/2006 Sb. v platném znění

 • VŠ, případně SŠ  - zaměření na sociální problematiku
 • Zkouška odborné způsobilosti výhodou

Požadované znalosti:

 • znalosti a orientace v zákonech sociální oblasti
 • dobrá orientace a znalosti v psychologii klientů sociálního odboru
 • aktivní řidičský průkaz skupiny B - podmínkou
 • odpovědné rozhodování
 • flexibilita, psychická odolnost
 • komunikační dovednosti
 • dobrá znalost práce na PC

co nabízíme:

 • jistotu a stabilitu i v současné náročné době
 • 5 týdnů dovolené,
 • osobní příplatek,
 • sick days,
 • mimořádné odměny,
 • příspěvek na stravování,
 • penzijní připojištění

Přihláška podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů musí obsahovat: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonický kontakt nebo e-mail, datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů nutno přiložit: motivační dopis, strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, dále originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních občanů obdobný doklad), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 16. 9. 2022 na adresu:

Městská část Praha 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha – Uhříněves

Bližší informace:
tel.: 271 071 880, 271 071 825
e-mail: zdenka.zaludova@praha22.cz,   simona.lippertova@praha22.cz

Výběrová komise posoudí na základě doručených přihlášek vhodného kandidáta. Jednání výběrové komise je neveřejné (§8 zákona č. 312/2002 Sb.) V případě nutnosti si výběrová komise pozve uchazeče k osobnímu jednání (§9 zákona č. 3122/2002 Sb.). Uchazeči budou písemně vyrozuměni o průběhu a výsledku výběrového řízení.

Zalepenou obálku označte: „Výběrové řízení – sociální pracovník – veřejné opatrovnictví“
Předpokládaný vznik pracovního poměru od 1. 10. 2022 nebo dle dohody

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne: 27. 7. 2022

                                                                                             Ing. Roman Petr, MPA.
tajemník Úřadu MČ Praha 22

Datum vložení: 27. 7. 2022 12:40
Datum poslední aktualizace: 27. 7. 2022 17:11
Autor: Daniel Malenovský