Městská část Praha 22
Praha 22

Výběrové řízení - Sociální pracovník odboru sociálních věcí a zdravotnictví

CV

Správní činnost: výkon sociální práce
Sjednaný druh práce: úsek sociálně právní ochrany dětí
Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha 22 a správní obvod Praha 22

Městská část Praha 22
Úřad MČ Praha 22, zastoupený tajemníkem,

vyhlašuje dne 5. 6. 2024 výběrové řízení na obsazení pracovního místa 

Sociální pracovník odboru sociálních věcí a zdravotnictví
správní činnost: výkon sociální práce


Sjednaný druh práce: úsek sociálně právní ochrany dětí

Místo výkonu práce: Úřad městské části Praha 22 a správní obvod Praha 22

Platová třída: 11 + osobní příplatek
pracovní poměr na dobu neurčitou
úvazek: dle dohody 0,5 - 1

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona ač. 312/2002 Sb. o úřednících samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan ČR nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR, který ovládá český jazyk
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • praxe v oboru vítána

Požadované vzdělání: striktně dle zákona 108/2006 Sb. v platném znění

 • VŠ - zaměření na sociální problematiku
 • Zkouška odborné způsobilosti výhodou

Požadované znalosti:

 • znalosti a orientace v zákonech sociální oblasti
 • dobrá orientace a znalosti v psychologii klientů sociálního odboru
 • aktivní řidičský průkaz skupiny B - podmínkou
 • odpovědné rozhodování
 • flexibilita, psychická odolnost
 • komunikační dovednosti
 • dobrá znalost práce na PC

co nabízíme:

 • jistotu a stabilitu i v současné náročné době
 • 5 týdnů dovolené,
 • osobní příplatek,
 • sick days,
 • mimořádné odměny,
 • příspěvek na stravování,
 • penzijní připojištění
 • multisportkarta

Přihláška podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů musí obsahovat: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k trvalému pobytu, jde-li o cizího státního občana), telefonický kontakt nebo e-mail, datum a podpis.

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů nutno přiložit: motivační dopis, strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, dále originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních občanů obdobný doklad), ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit nejpozději do 31. 7. 2024 na adresu:

Městská část Praha 22
Úřad městské části
Nové náměstí 1250
104 00 Praha – Uhříněves

Bližší informace:
tel.: 271 071 880, 271 071 825

e-mail: zdenka.zaludova@praha22.cz          simona.lippertova@praha22.cz

Výběrová komise posoudí na základě doručených přihlášek vhodného kandidáta. Jednání výběrové komise je neveřejné (§8 zákona č. 312/2002 Sb.) V případě nutnosti si výběrová komise pozve uchazeče k osobnímu jednání (§9 zákona č. 3122/2002 Sb.). Uchazeči budou písemně vyrozuměni o průběhu a výsledku výběrového řízení.

Zalepenou obálku označte: „Výběrové řízení – sociální pracovník – OSPOD“


Předpokládaný vznik pracovního poměru od 1. 9. 2024 nebo dle dohody
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne: 5. 6. 2024

                                                                                                    Štěpán Zmátlo
vedoucí Úřadu MČ Praha 22

Datum vložení: 5. 6. 2024 18:44
Datum poslední aktualizace: 5. 6. 2024 18:52
Autor: Daniel Malenovský