Městská část Praha 22
Praha 22

Ocelová města. První výstava v rekonstruovaném muzeu.

Foto z výstavy: Tomáš Sysel

První etapa proměny Uhříněveského muzea je hotová, v galerii proto odstartovala online vernisáží první výstava, kterou můžete navštívit zatím jen virtuálně.

V zemích střední a východní Evropy se prudce rozvíjí jistý druh průmyslu, který nic neprodukuje. Skladování, balení, třídění, montování a další vedlejší procesy výroby a distribuce se odehrávají v rozsáhlých logistických parcích, jejichž plocha se v průměru zdvojnásobí každé čtyři roky. Svými stovkami tisíc metrů čtverečních zabírají stále více zemědělské půdy, ovlivňují životy mnoha obyvatel a vytvářejí zcela nové vztahy. Kromě už ustáleného spojení Česko - montovna Evropy, můžeme mluvit o naší zemi také jako o jejím pomyslném skladu.

Z knihy Ocelová města: Architektura logistiky ve střední a východní Evropě | foto: Zdeněk Porcal, Studio Flusser

Logistické parky, areály obrovských hal, které každý z nás mimoděk vídá cestou k jiným cílům a často míjí bez většího zájmu, nejsou ničím jiným než odrazem současného životního stylu, globální ekonomiky a geopolitické situace. A jako takové nemohou být jednoduše odsouzeny, ani „vyřešeny“.

 

Výstava proto, podobně jako nedávno vydaná kniha Ocelová města: Architektura logistiky ve střední a východní Evropě, zkoumá dopad skladových areálů na krajinu a společnost z několika různých úhlů pohledu a odkrývá prostorové, ekonomické, sociální a ekologické souvislosti systému logistiky nejen v našem regionu. Věříme, že architektura jako disciplína, která skládá sklady dohromady, je rovněž může podrobit kritickému rozkladu.

 

Většina exponátů byla vytvořena pro výstavu Krajiny logistiky, která proběhla začátkem roku 2019 v pražské galerii VI PER. Kurátoři v souvislosti s následným vydáním publikace Ocelová města tuto výstavu lehce obměnili, aktualizovali pro potřeby výstavního prostoru v Uhříněvsi a obohatili o fotografie, jež byly nafoceny do knihy.

 

Autoři výstavy: Kateřina Frejlachová, Miroslav Pazdera, Tadeáš Říha, Martin Špičák (editoři publikace Ocelová města: Architektura logistiky ve střední a východní Evropě)

Spolupráce: Praha Nejvíc, z. s., Pavel Kappel, Lina Procházková, Petra Vaňková, Hasky, Galerie VI PER

 

Globální téma, které rezonuje silně i v Praze 22 přiblížili autoři výstavy z několika pohledů během online vernisáže, která se uskutečnila ve formě virtuální minikonference. Její záznam můžete zhlédnout na Youtube kanálu MČ Praha 22.

 

Datum vložení: 22. 2. 2021 16:12
Datum poslední aktualizace: 23. 2. 2021 12:36
Autor: Petra Vaňková