Městská část Praha 22
Praha 22

Před 400 lety se Uhříněves dostala do vlastnictví Lichtenštejnů

mapa

Dne 21. ledna 1623 prodává Albrecht z Valdštejna panství Kostelec nad Černými lesy, Uhříněves, Škvorec a Křenice Karlovi I. z Lichtenštejna a tím se dostává Uhříněves přibližně na tři sta let do vlastnictví rodu Lichtenštejnů.

Víte, co se stalo 21. ledna roku 1623, přesně před 400 lety?

Uhříněves se dostala do vlastnictví rodu Lichtenštejnů.
 

Pobělohorská doba byla politicky velice komplikovaná, nestabilní a napjatá. Docházelo ke konfiskaci statků nepohodlných odpůrců císaře. Tyto majetkové a společenské změny měly, mimo jiné, dopad na Uhříněves, která byla součástí rozsáhlého panství rodu Smiřických. V roce 1618 zemřel Albrecht Jan Smiřický, poslední svéprávný mužský člen rodu a jeden z hlavních protagonistů stavovského povstání. Jediným mužským dědicem zůstal slabomyslný („blbý“) Jindřich Jiří Smiřický. O poručnictví nad ním, a tudíž nad statky Smiřických, se strhl boj, z nějž nakonec vyšel vítězně Albrecht z Valdštejna, jehož majetek se po bitvě na Bílé hoře významně rozrostl. Ovšem hned na podzim roku 1622 začal jednat o prodeji panství Kostelec nad Černými lesy, Uhříněves, Škvorec a Křenice, která se nacházela příliš daleko od Albrechtových ostatních panství a mimo oblast jeho hlavního zájmu.

Dne 21. ledna 1623 prodává Albrecht z Valdštejna tato panství Karlovi I. z Lichtenštejna a tím se dostává Uhříněves přibližně na tři sta let do vlastnictví rodu Lichtenštejnů.

Karel z Lichtenštejna nebyl jen tak ledajaký pán. Byl velice oddaný svému císaři (Ferdinand II. Štýrský) a po bitvě na Bílé hoře se stal císařským komisařem a královským místodržícím v Čechách.  Byl předsedou konfiskační komise a předsedal také mimořádnému soudu, který měl potrestat stavovské povstalce.

V minulosti byl vnímán velice negativně, právě za popravu sedmadvaceti českých pánů na Staroměstském náměstí. Novější bádání však poukazuje na jeho snahu vyhnout se nejhoršímu a na jeho nevyslyšenou žádost o milost pro odsouzené vůdce stavovského povstání. Nemůžeme popřít ani jeho další kvality. Byl politicky a ekonomicky velice schopný a díky nabytému velkému bohatství se stal mecenášem a sběratelem umění.

 

(Autor: Hana Spěšná)

mapa

Datum vložení: 20. 1. 2023 13:51
Datum poslední aktualizace: 20. 1. 2023 18:51
Autor: Petra Vaňková