Městská část Praha 22
Praha 22

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru na území hl.m. Prahy od 14. 5. 2024

požár

V souladu s podmínkami požární ochrany a na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu nastává pro území hlavního města Prahy doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru od 14. 5. 2024 do 16. 5. 2024.

V souladu s ustanovením § 1  Nařízení se za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru považuje:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,

b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,

c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,

d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.

 

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na místech uvedených v § 2 zakazuje:

a)      rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),

b)      kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

c)      používání pyrotechnických výrobků,

d)      používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,

e)      odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

f)       jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,

g)      spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

 

Autor:
Operační středisko krizového štábu  hl. m. Prahy (OS KŠ HMP)
Odbor bezpečnosti MHMP
Oddělení krizového řízení
Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
tel:  +420 222 022 200-3
e-mail: os.ks@praha.eu

Datum vložení: 13. 5. 2024 23:56
Datum poslední aktualizace: 14. 5. 2024 0:02
Autor: MgA. Ivan Vágner